Magyar Katolikus Lexikon > K > Kosutány


Kosutány Ignác (Mátészalka, 1851. júl. 6.-Szeged, 1940. jan. 20.): egyetemi tanár. - Jogi drátust szerzett. 1900. II. 16: a kolozsvári egy. ny. rk., 1901. VII. 17: ny. r. tanára. 1921-1927. X. 1: nyugdíjazásáig az egyhjogi tanszék vez-je. - Fm: A m. alkotmány és jogtörténelem tankv-e. 1. köt. Bp., 1895. - Az egyh. vagyon tulajdonjogának alanyáról általában, s különösen Mo-on. Uo., 1897. - Egyházjog. A mo-i egyh-ak alkotmánya és közig-a. 1. köt. Kolozsvár, 1903. (3. kiad. 1906) - A mo-i egyh-ak alkotmányának és közig. jogának rövid foglalata. Szeged, 1923. - Bevezetés a kánoni perjogba. Uo., 1924. 88

Gulyás XVI:1103. (†Bp.)