🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Korpás
következő 🡲

Korpás Ferenc (*Vác, Pest vm., 1879. máj. 3.): gimn. tanár. – A váci piar. gimn-ban éretts., 1902: a bpi tudegy-en m-lat. szakos tanári okl-et szerzett. A nagykárolyi piar gimn., 1903–11: a beregszászi áll. gimn. 1911–: a bpi Madách Gimn. tanára, 1919. IX: a Fáy András Gimn., 1924–1938. VI. 30: nyudíjazásáig a Verbőczy Gimn. ig-ja, 1933: főig., 1937. tanügyi főtan. – M: A bpi IX. ker. m. kir. áll. főgimn. 1917/18–1923/24. tanévi értes. 1–5 db. Közzétette. Bp., 1918–24. – A bpi I. ker. Verbőczy István reálgimn értes. a 1924/25–1937/38. tanévről. 1–14 db. Közzétette. Uo., 1925–38. 88

Gulyás XVI:1065. – Értesítők 4: B1055–68, B1649–53.