Magyar Katolikus Lexikon > K > Korintusi levelek


Korintusi levelek: Pál apostol levelei a korintusi híveknek. - Pál 3. ap. útján Efezusban aggasztó híreket kapott Korintusból, ezért levélben figyelmeztette a híveket, hogy tartsák távol magukat a hitetlenektől. Ez a levél nem maradt fenn, az 1Kor 5,9 utal rá. - Válaszul Sztefanász és társai a korintusiak levelét vitték Pálnak, melyben a hívek különböző kérdéseket tettek fel az ap-nak. Erre volt válasz a →Korintusiaknak írt első levél. - Nem sokkal e levél után zsidóker-ek mentek Korintusba, és próbálták lerombolni Pál munkájának eredményeit. Pál személyesen ment a városba, de a támasztott bizalmatlanságot nem tudta eloszlatni, ezért visszatérve Efezusba könnyek között újabb levelet írt, és engedelmességet kért a hívektől. Ez a 3. levél sem maradt ránk. - Még a válasz megérkezése előtt Pálnak el kellett hagynia Efezust, és Makedóniában találkozott a választ hozó Titusszal. Ekkor írta a →Korintusiaknak írt második levelet, azaz a második ránk maradt (valójában 4.) levelet. **

BL:1035.