Magyar Katolikus Lexikon > K > Korda könyvek


Korda könyvek, Bp., 1924-1929: könyvsorozat a Korda Rt. kiadásában. - 1. Liguori Szt Alfonz: Megegyezés Isten akaratával. Ford. Dombi Márk. 1924. - 2. Uő: Az örök igazságok. Elmélkedés a hét minden napjára. Ford. Dombi Márk. 1924. - 3. Czapik Gyula: Példaképeink életéből. 1. köt. 1924. - 4. - 5-6. Bangha Béla: Római levelek. 1924. - 7-8. Czapik Gyula: Példaképeink életéből. 1-2. köt. 1925. - 9-10. - 11. Monforti B. Grignon Lajos: Szűz Mária titka. 1926. - 12. Csávossy Elemér: Imádság és elmélkedés. 1926. - 13. Lányi Ede: Jézus Krisztus kir. fölségjoga. 1926. - 14-15. Kalauz (vademecum) Istennek szentelt lelkek számára. Egy jámbor szerzőtől. Ol-ból ford. Dombi Márk. 1927. - 16. Harc a lelkekért. A pogány missiók ügyéről. 1927. - 17. Schmitt, P.: Áldozatos lelkek isk-ja. 1928. - 18. Czékus Géza (Czapik Gyula): Az oratowi vértanú. 1929. - 19-20. Czapik Gyula: A vasárnapi evang-ok kapcsán. 1929. 88