Magyar Katolikus Lexikon > K > Korányi


Korányi Sarolta (Nagykálló, Szabolcs vm. 1868.-Bp.?, 1935. aug. 4.): a magyar katolikus nőmozgalom egyik alapítója. - A bpi II. ker. áll. tanítónőképző int., majd polg. isk. tanára. 1896: bekapcsolódott a gr. Pálffy Pálné megindította kat. nővédelmi munkába, a munkáslányok vasárnapi szoc. gondozásába. 1907: (megalakításától) az Orsz. Kat. Nővédő Egyes. egyik aleln. Tanulmányozta a külf. kenyérkereső nők gazd. és lelki ápolására alakított egyletek munkáját. 1908: megkezdte a feminista vezetés alól szabadulni vágyó r.k. női keresk. alkalmazottak és tisztviselőnők megszervezését. 1912: a bpi szervezet üv. aleln., 1917: a megalakított Kat. Tisztviselőnők és Női Keresk. Alkalmazottak Orsz. Szöv-e eln. Ekkor Bpen 7, vidéken 14 tagszervezetük létezett. A →Szociális Missziótársulat kültagja, részt vett a M. Kat. Nőszöv. előkészítésében és 1918: a M. Nők Nemz. Szöv-e megalakításában. 88

Bozzay 1931:556. - Nemz. Újs. 1935. VIII. 6. Arck. - Balázs Benedicta: ~, a szociális munka nagy úttörője. Bp., 1943. - Gulyás XVI:1016.

Korányi Szevér Ferenc, OSB (Szilágysomlyó, Szilágy vm., 1895. szept. 3.-Győr, 1955. dec. 10.): tanár. - 1914. VIII. 6: lépett a r-be, 1919. IX. 15: ünn. fog-at tett, IX. 21: pappá szent. és mat-fiz. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1919: a kőszegi Ferenc József Gimn. tanára, 1946: ig-ja. 1947: Esztergomban a gimn., 1948: a kisszem., 1951: Győrött a gimn. tanára. - M: Mennyiségtan. (Algebra-mértan). A gimn. és leánygimn. 4. o. sz. Írta Borosay Dávid. Átd. Holenda Barnabással. Bp., 1939. (A SZIT gimn. tankv-ei) - Uaz 5. o. sz. Uazokkal. Uo., 1939. (Uaz) - Uaz 6. o. sz. Uazokkal. Uo., 1940. (Uaz) - Uaz 7. o. sz. Uazokkal. Uo., 1941. (Uaz) - Uaz 8. o. sz. Uazokkal. Uo., 1942. (Uaz) - Matematika. (Aritmetika és geometria). Uazokkal. Uo., [1941?] - Álneve: Severius Korányi. 88

Jámbor 1942:207. - Pilinyi 1943:245. - PN 1987:169. (1293.) - Gulyás XVI:1015.