Magyar Katolikus Lexikon > K > Koppány


Koppány (†Veszprém mellett, 997): nemzetségfő. - Tar Zerind (Szerénd, Zirind) fia, Árpád fejed. (ur. 904-907?) ükonokája, a Dunántúl D-i részének ura. Neve vsz. a kapkan méltóságnévből származott. Géza nagyfejed. (970 k.-997. II. 1.) halála után az Árpád-ház legidősebb tagja, aki a →levirátus törv-e alapján Géza özvegyét, Saroltát és a fejedséget követelte. Géza fia, I. István (997-1038) apja halálakor összehívta főembereit és vitézeit Esztergomba, és annak hírére, hogy ~ ostrom alá vette Veszprém várát, hadat gyűjtött, és ennek jelenlétében fejed-mé emeltette magát, majd csapataival ~ ellen vonult. A két sereg Veszprém és Várpalota között ütközött meg, s a csatában erős ném. nehézlovassággal István serege győzött. ~t a hagyomány szerint a sváb Wasserburgi Vecelin lovag ölte meg, kitől a Ják nemzetség származott. ~ holttestét István négyfelé vágatta, és a 4 részt Esztergom, Veszprém, Győr és Erdély egyik vára kapujára szögezték. ~ vagyonát István, fogadalma szerint, az apja által alapított Szt Márton-hegyi bencés apátságnak adományozta (→Pannonhalma). - István ~ halálával Mo. egyeduralkodója lett, legyőzte a kerség legnagyobb hazai ellenfelét, megszakította a pogány szokásjog folytonosságát, 6 évre belső békét teremtett. - A 11. sz. végi hagyomány szerint ~ a pogányság híve volt. - Szabó Dezső (1879-1945) író ~ fölnégyelt testében a Trianon utáni Csonka-Mo. jelképét látta. B.A.-88

Horváth M. I:168. - Szabó Dezső: Panasz. Bp., 1929. (Vádlók és vádlottak) - Somogy m. múltjából. Kaposvár, 1970. (Györffy György: ~ lázadása) - Györffy 1977:626. (térkép a 118. oldalon) - Századok 1982. (Kristó Gyula: ~ felnégyelése) - Kristó 1986:49.

Koppány, Cupanus, Koppány nb. (†Przemysl mellett, Volhinia, 1099. máj. elején): megyéspüspök. - Pauler szerint 1099: részt vett Könyves Kálmán volhiniai hadjáratában, Przemysl ostrománál, a kunokkal vívott San menti csatában megölték. 88

Mendlik 1864:99. (5.) (s.v. Kupan) - Pauler I:204. - Schem. Agr. 1975:11. (5.) - Sugár 1984:29. - A MA-ban 1087-94: egri pp.