Magyar Katolikus Lexikon > K > Kopcsányi


Kopcsányi Márton, Kopchány, Pap, kopcsányi, OFM (Kopcsány, Nyitra vm., 1579.-1638. júl. 28.): tartományfőnök. - Esztergomi knk. volt, 1608: lemondott és belépett a r-be. Definitor, 1616: a rtart. vikáriusa, majd a Bold. Szűzről nev. rtart. főnöke és definitora. - M: Az Evangéliumok és epistolak Mellyeket Esztendő által olvastat az Anyaszentegyház Vasárnapokon és az Innepeken; a kalendariummal; ennehány Karácsonyi és Husvéti Enekekkel. Bécs, 1616. - Szerzetes rendtartó fenyítő tüköre. Írta Szt Bonaventura. Ford. Uo., 1630. - Sermones de festis omnibus B. Virginis Mariae. Bécs, 1630. - A Boldog Szűz Mária Élete. Magában foglalván az hét innepi tizen harom predikatiot. Az ő hét örömét és epeségét; az ő tizenkét csillagú koronáját; nevének s nevezetinek és az olvasónak magyarázattyát. Uo., 1631. - A Keresztyéni Tökelletes Eletre intő tíz hétre rendeltetet nyolcvan Elmélkedések. Uo., 1634. - Keresztyen Imadsagos könyvechke. Uo., 1647. 88

Kopcsányi Jánosné Schürz Erzsébet: ~ ferencrendi szerz. életrajza és irod. munkássága. Hol, mikor? - Farkas 1879:20. - Zelliger 1893:261. - Pallas X:763. - Szinnyei V:963. - Kollányi 1900:215.

Kopcsányi Mihály (Kopcsány, Nyitra vm., 1596.-Pozsony?, 1646. márc.?): megyéspüspök. - A középisk-t Bécsben, a fil-t Grácban végezte. 1619. X. 23: a CGH növ-e lett. 1627. I. 21: győri knk. és locsmándi főesp. 1632-34: szegyh., 1634-37: soproni főesp., 1633-46: bakonybéli apát, 1633: a nagyszombati zsin. egyik titkára. 1637. VI. 8: pozsonyi prép., 1640. VI. 23: szerémi cpp., 1644. IX. 13: váci mpp. A sztszéki megerősítést már nem érte meg, végrendeletét is mint vál. pp. írta alá. Vagyonát a győri katonai kórházra és a szegényekre hagyta. - M: Narratio rei admirabilis ad Posonium gestae... Pozsony, 1643. - Utóda a szerémi c-en 1643. X. 23: Kisdy Benedek, a vácin 1646. IV. 3: Hosszútóthy László. 88

LBE:491A. - Mendlik 1864:74. (1644-46: váci pp.) - Gams 1873:379; 384. (57.) - Schem. Jaur. 1897:32. (427.) - Zelliger 1893:261. - Szinnyei VI:964. - Schem. B-D-S. 1900:52. (44.) (s.v. Kopcanji) - Eubel IV:317, 356. - Chobot II:573. - Veress II:24. - Bedy 1938:408. - Gašić 1944:67.