Magyar Katolikus Lexikon > K > Konrády


Konrády Lajos (Szilvásújfalu, Zemplén vm., 1859. jan. 5.-Kassa, 1929. jún. 11.): kanonok. - 1882. VI. 29: pappá szent., Bodókőváralján, Zborón kp., 1886: hitokt. Kassán, 1889: a r.k. tanítóképző tanára. 1900: a cs. és kir. hadsereg katonai lelkésze, VIII. 1: tábori lelkész. 1918: már prép-knk. Kassán és kassai pléb. - M: Egyh. énekeskv. a kassai mindkét nembeli r.k. ifj. számára. Kassa, 1886. - Egyh. ének-imakv. Uo., 1887. (3. kiad., 25.000 péld.) - A napkeleti bölcsek hódolata. Vallásos szj. 3 fv. Uo., 1893. - A „győző” bevonulása. Vallásos szj. 10 élőképben, zene és énekkel. Uo., 1894. - A kassai kat. legényegyes. évkv-e. Szerk. Uo., é.n. - Alleluja. Nagyheti imakönyvecske. Uo., 1896. - A kassai amateur kiállítás kalauza. Uo., 1898. - Dalra Társak. Egyes. énektár. Uo., 1899. (2. kiad.) - Katonai nóták. Uo., 1902. (1901) (7000 péld.) - Hadak útja. Uo., 1906. (Némo kapitány álnéven) - Kz-(?)-ban: Az orgona-szerkezet tana. Kézikv. a tanítóképző int. számára. - Közrem. A kassai százéves egyhm. tört. névtára és emlékkv-e. 1-2. köt. Kassa, 1905. szerk-ében. - Szerk. 1897-98: a Kolping, 1898-99: a Tisztes Ipar, 1914. I. 15: a Kassai Kat. Egyh. Tudósító c. lapokat. - Álneve: Némo kapitány. T.E.

Schem. Cass. 1893:238; 1918:30. - Kolping 1903. VI. 27. Arck. - H. Kovács 1907:202. - MKA 1930/1:629. - Gulyás 1956:582. - Gulyás XVI:979.