Magyar Katolikus Lexikon > K > Komlóssy


Komlóssy Ferenc (Nagytapolcsány, Nyitra vm., 1853. ápr. 23.-Esztergom, 1915. okt. 3.): kanonok, író. - A teol-t Esztergomban végezte, majd a pesti egy. bölcsész hallg-ja. 1879. XI. 15: bölcsészdr-rá avatták, 1880. XII. 7: tanári okl-et szerzett, 1881. VI. 29: pappá szent. Modorban kp., XII. 19: a nagyszombati főgimn. tanára. 1884. VI. 13: a verbói, 1887: a szempci, 1897: a stomfai ker. ogy. képviselője. 1885: Kövesd, 1886: Csúz adm-a. 1890: Muzsla plnosa. 1892. VII. 14: főtanfelügy. 1893. X. 28: esztergomi knk., 1896: c. szebeni apát, 1905: pozsonyi prép. 1907: p. prel. - Tanügyi, pol. és egyh. cikkeket írt. - Fm: Bosznia és Hercegovina jogviszonya Mo-hoz a kk-ban 1103-1528. 1-2. füz. Bp., 1879. - Bosznia és Hercegovina tört. a legrégibb időktől napjainkig. Nagyszombat, 1882. - Assisi Szt Ferenc hétszázados emléke. Bp., 1882. - Ifjúsági színház. Három 1 fv-os vj. Nagyszombat, 1883. - Reformátorok. Germanus Konstantin után magyarította. Tört. előadások kat. reformátorok és Luther M. fölött. Eger, 1884. - Sulyánszky Antal. Élet- és irodtört. tanulm. Pozsony, 1886. - Az uzsorás áldozata. I. Bernhard nyomán ném-ből. Bp., 1886. - Javaslatok a zsidókérdés megoldásához. Előadás a bécsi kerszoc. egyes-ben, 1887. IX. 23. Uo., 1887. - Zelliger József vázlatos életrajza. Uo., 1887. - Hol késik a kat. autonómia? Uo., 1889. - A szt mise a világ legnagyobb kincse. Elmélkedés és imakv. Ném-ből ford. Esztergom, 1895. - Az esztergom-főegyhm. r.k. isk-k tört. Uo., 1897. - 1880. IX-1881. I. 25: szerk-je a Fővárosi Napilapnak. 1883: Ernyei Lajossal, 1884-86: Zelliger Józseffel Nagyszombatban, 1886. IX-1888: Zelliger Alajossal, 1888-94: Zelliger Vilmossal Bpen a Népnevelő c. tanügyi lap szerk-je, 1894: főszerk-je és tulajdonosa, 1895-97: a Katolikus Tanügy fel. szerk-je és kiadója. - Ogy. beszédei 1883-tól a Naplókban. 88

Ogy. alm. 1886:94; 1887:247; 1896:274. - Zelliger 1893:255. - Némethy 1894:696. - Szinnyei VI:855. - Nyitra vm. 1899:258. - Kollányi 1900:521. - Kiss-Sziklay 1902:504. - Bertalan Vince: ~ és a m. kat. tanügy. Bp., 1915.