Magyar Katolikus Lexikon > K > Komitász


Komitász, Gomidász, 1893-ig Szoghomon Szoghomonján (Kütháhia, Töröko., 1869. szept. 26.-Párizs, 1935. okt. 12.): örmény zeneszerző, néprajztudós, pedagógus, énekes és karnagy, az örmény népzene első rendszeres gyűjtője. Az „örmény Kodály”. - Szüleit gyermekkorában elvesztette. A helyi isk. után 1881: az ecsmiadzini Egyh. Akadémiára vitték, ahová jó hangú gyermekeket kerestek. Itt ismerkedett meg az örm. irod-mal, tört-mel és zenével, de a népzene volt rá a legnagyobb hatással. 1890-től foglalkozott Iszáhákján és mások verseinek megzenésítésével. Tanulmányait befejezve 1893: az Akad. énekkarának vez-je, felvette a 7. sz. katholikosz, költő és zeneszerző, Komitász nevét. 1895: vártábeddé, 'hittanítóvá' avatták, Tbiliszibe ment M. Jegmáljánhoz, a másik nagy örm. mise-szerzőhöz tanulni. - 1896: a berlini Schmidt-konzervatóriumot és az egy. filharmóniai tagozatát látogatta. Ezek befejezése után a Nemzetközi Zenei Társaság ülésén elsőként tartott előadást No-ban az örm. népzenéről. - Visszatért Ecsmiadzinba, az egyh. vezetőség próbálta korlátozni munkáját. 1905-07: Tbilisziben és Bakuban hangversenyezett, majd Párizsban mutatkozott be. Svájcba és a velencei mechitaristákhoz látogatott, 1910: Isztambulba költözött. - Terveit csak részben valósíthatta meg: 300 tagú ifjúsági énekkart alapított, velük Izmirben és Egyiptomban lépett fel. 1914: a Nemzetk. Zenei Társaság párizsi kongresszusán lelkesen fogadták az örm. népzenéről, a régi és új kottaírásról tartott ném. előadásaival. - 1915. IV. 11: Isztambulból elhurcolták a vezető örm. értelmiségieket, köztük ~t is. A többieket, kb. 100 főt kivégezték, ~t Belső-Anatóliába hurcolták, ahol szemtanúja volt az örm-ek barbár elpusztításának, legközelebbi barátai kínhalálának. - Befolyásos személyek közbenjárására visszatérhetett Isztambulba, de a kiállt borzalmak hatására megrendült lelki egyensúlya élete végéig nem állt helyre. 1919: egy párizsi elmekórházba vitték, ott maradt haláláig. 1936: hamvait a jereváni örm. nemzeti panteonban helyezték el. - Népzenei gyűjteménye 1891-93: hosszas gyalogtúrák során, erdőn-mezőn, a parasztokkal munka közben és ünnepeken beszélgetve készült. Az örm. zenei múlt emlékeinek gyűjtését a ktorokban folytatta. Munkássága csúcsát 3-8 szólamú vegyeskari és zongoraművei jelentik, bennük az örm. hangsorok és többszólamúság természetes szépségeit ragyogtatja fel. Új életre keltette az örm. vallásos dallamvilágot, e téren legkiemelkedőbb alkotása az énekes szentmise. Művei Párizsban jelentek meg betegsége éveiben és halála után, barátai, majd a ~ Hagyatéki Bizottság kiadásában. Szétszórt kéziratainak összegyűjtése és teljes kiadása Örményo-ban 2001: folyamatban van. Szám L.

Komitász Kheomürdzsján, B. (†Konstantinápoly, 1707): örmény katolikus pap, vértanú. A törökök végezték ki. Ünnepe az örm. naptárban nov. 5.