Magyar Katolikus Lexikon > K > Komócsy


Komócsy István (Székesfehérvár, Fejér vm., 1872. dec. 1.-Pécs, 1952. dec. 31.): prépost-kanonok, főtanfelügyelő. - A gimn-ot Székesfehérvárt és Pécsett, a teol-t Pécsett végezte, 1895: pappá szent., Mozsgón, Gödrén, Dunaszekcsőn és Pécsett kp., 1897: Hőgyészen Apponyi Géza gr. családjánál nev. 1898: Bátán h. plnos, 1899: Pécs-Belvárosban kp. 1900: egyhm. s-tanfelügy. és tanítóképzői hitokt., 1901-16: a kisszem. alkormányzója, 1902: főreálisk. hittanár. 1912: p. titkos udvari kp., 1916-22: az Emericanum fiúnev. int. megszervezője és ig-ja. 1920: tb. knk., 1922: egyhm. főtanfelügy. 1924: knk., 1927: trinitáshegyi c. prép. 1931: tolnai főesp. A pécsi kerszoc. párt megalapítója és vez-je, a Kat. Legényegylet egyhm. elnöke, az ASzTT tagja. - M: Hetyei Hetyey Sámuel pécsi mpp. 1845-1903. Pécs, 1903. - A gyermekek nemi felvilágosítása. Szülők kv-e. Uo., 1908. - A tömegben végrehajtott cselekedetek és az erkölcsi felelősség. Bp., 1918. (Klny. Religio) - A szt élet hírében elhúnyt Wajdits Gyulának... emlékezete. Pécs, 1941. - 1933. XI. 1-1936. VIII. 1: Magyar Sándorral a pécsi Katholikus Iskola c. lap szerk-je. T.E.

Schem. Qu. 1914:233; 1943:164. - M. társ. lex. 1931:115. - Kalotai 1934:394. - Új Ember 1953. III. 29. - Gulyás XVI:932.

Komócsy Lajos, pásztovai (Szatmárnémeti, Szatmár vm., 1848.-Bp., 1892. jan. 3): hírlapíró. - A középisk-t a szatmárnémeti jezsuita koviktusban, a jogot a bpi tudegy-en végezte. 1873: a pénzügyőrséghez beosztott pénzügymin. s-fogalmazó, 1874: hírlapíró. 1875-1876. VI. 30: a Kelet Népe szerk-je, 1876. VII-1888. VIII: a Magyar Állam munk., 1878-79: a Jó Barát, 1882-84: a Képes Családi Lapok szerk-je, →Lonkay Antal halála után 1888. VIII. 30-1890. I. 20: a M. Állam fel. szerk-je, arról lemondván haláláig e lap b. munk. 88

Vasárnapi Újs. 1892:2. sz. (nekr.) - Szinnyei VI:868.