Magyar Katolikus Lexikon > K > Komárik


Komárik István, SJ (Nyitra, Nyitra vm., 1855. dec. 23.-Kalocsa, 1940. márc. 25.): tanár. - 1877. IV. 17: lépett a r-be. 1885: Kalocsán tört. és fil. tanár. 1887: tanári vizsgát tett. Cikkei a Magyar Államban, a Kat. Szlében és a Bölcseleti Folyóir-ban jelentek meg. - Középisk. tört. tankv-eket írt. - Fm: Klobusiczky Péter kalocsai érs. élete. Kalocsa, 1891. - Gr. Koháry István élete. Uo., 1891. - A három kassai vt. Bp., 1891. - Gedeon. Írta Calderon. Ford. Kalocsa, 1896-97. - A Szt Imre Kör termtud. szako-ának alm-ja az 1902/03-1904/05. évekre. Szerk. ~ felügyeletével Pinkert Ede, Kerékgyártó Árpád. Veszprém, 1905. - A JT visszaállításának 100 é. évford-ja (1814. aug. 7.) alk. írt emléklapok. Kalocsa, 1914. 88

Szinnyei VI:808. - Cat. SJ 1937:53; 1941:37. - JTÉ 1940:331.