Magyar Katolikus Lexikon > K > Kolumbán


Kolumbán, Szt, OSB (Gartan, Íro., 521.-Iona szigete, 597. jún. 9.): apát, Írország és Skócia apostola. - Előkelő ír család sarja. Moville Szt Finnianról nevezett kolostorának híres isk-jában tanult. Diákonussá szentelték, majd Gemman énekmondótól kapott oktatást. Clonard kolostori isk-jában teol-t tanult. Vsz. ekkor barátkozott össze Szt Canice-szal és Szt Comgallusszal. Pappá szentelése után Mobhiba ment, majd több ktort alapított (különösen Durrow és Derry játszott később fontos szerepet Íro. egyh. életében). 563: társaival a skóciai Iona sziklaszigetén telepedett le, ahonnan missziót indított. Sikerült a pogány uralkodókat megtérítenie, ezért az átmenet a nemzeti hagyományokkal való gyökeres szakítás és vérontás nélkül valósult meg. Íro-ban és Skóciában közel száz tp-ot alapított, innen az ír Cille ('a templomokról nevezett') mellékneve. Iona szg. ktorában kb. 300 kéziratot másolt le, ~ hatásának tulajdonítják a kv-másolás jelentőségét az eu. ktorokban. ~ nevével hozzák kapcsolatba az ír kv-festészet remekműveit, az ún. Cathachot és a Durrowi könyvet. Iona a keresztény Eu. egyik nagy szentélye lett, ahová több mint 70 ír, skót és skandináv kir-t temettek el. Kolostora helyén az ökumenikus lelkületet ápoló anglikán szerz-ek élnek. →Szent Kolumbán Missziós Társulata - Vsz. több lat. és ír nyelvű himnuszt írt. Életének fő forrásai a 7. sz-ból: ionai Szt Cuimin és Szt Adamnan apát, valamint Szt Beda Venerabilis. - Ü: jún. 9. **

BS IV:180. - SzÉ 1988:306.

Kolumbán, Szt, OSB (Leinster tartomány, Íro., 540 k.-Bobbio, 615. nov. 23.): misszionárius. - Szerz. hivatását fölismerve Cluain-Inisben Sinell apát tanítványa, majd a híres bangori ktor novíciusa. Comgallus apát 575 k. 12 társával együtt az eu. kontinensre küldte misszionálni. Gotrannus burgund uralkodótól ktor céljára megkapták egy régi római erődítmény romjait Annegray-ban. Innen kiindulva alapították az újabb ktorokat: 590 k. Luxeuilben (a romos római fürdőváros, Luxovium ter-én), majd Fontaine-ben. - Saját tapasztalatai és az ír szerzetesség hagyományai alapján ~ rövid, de rendkívül szigorú regulát adott társainak. 610 k. a Theoderik austrasiai kir-lyal támadt konfliktus miatt visszaindították őket Íro-ba. Nantes-ban sikerült megszökniük, s hosszas vándorlás végén a Bodeni-tónál, Brigantio (Bregenz) közelében telepedtek meg, ahonnan a környék még pogány alemann és svév lakosságát evangelizálták. Amikor ez a vidék is Theoderik uralma alá került, a 70. évén túl járó ~ társaival (Szt Gál kivételével) átkelt az Alpokon, és az ariánus Agilulf longobárd kir. megtérítésével próbálkozott. - 612: ~ megalapította a bobbiói monostort, rövidesen itt halt meg. - Az általa képviselt szerz. szellem jegyében születtek Gallia ter-én Solégnac (632), Fontenelle, Corbie, Saint-Omer, Saint-Bertin, Remiremont stb. monostorok. Regulája idővel feloldódott a →benedeki regulában. - 7 levele fennmaradt. A 6. levél kivételével hitelesek, elveszett viszont zsoltárkommentárja és az ariánusok elleni értekezése. Életrajzát Jónás bobbiói szerz. írta meg a 7. sz. első felében. Ereklyéit a bobbiói tp. kriptájában őrzik. Ü: 1969 óta nov. 23. **

BS VI:108. - SzÉ 1984:853. - Török I:139.

Kolumbán, Columbanus, OFM (†1279): megyéspüspök. - Ap. gyóntató volt. A MA-ban 1255. VII. 4-1272: lemondásáig (Gamsnál 1255. VII. 4: megerősített) traui mpp. Utóda 1277. III. 11: János. 88

Gams 1873:424. - Eubel I:490.

Kolumbán Virgil Károly, OPraem (Csíkszentsimon, Csík vm., 1887. nov. 14.-Bp., 1963. ápr. 28.): házfőnök, gimnáziumi tanár. - Jászón 1906. VIII. 28: lépett a r-be, 1910. IX. 4: ünn. fog-at tett, XII. 19: pappá szent. és lat-tört. szakos tanári okl-et szerzett. Rozsnyón, 1914: Kassán, 1919: Győrött (a bencéseknél), 1924 Kőszegen (a reálisk-ban), 1925: Keszthelyen, 1930: Gödöllőn tanár, 1937: Budafokon házfőn. és ig. 1946-63: kisegítő lelkész Albertfalván. - M: A gödöllői prem. knk-rendi budafoki Szt István gimn. értes. az 1937/38-1946/47. isk. évről. Szerk. (az 1946/47. é. Zimándi Piusszal) Bp., 1938-47. 88

Jámbor 1936:110. - Stefancsik-Kovács 1978:175. (†Albertfalva) - Gulyás XVI:902. - Értesítők 1:3911-3920. - Diós 1999:107. (5763.) (†Budafok, ápr. 29.)