Magyar Katolikus Lexikon > K > Kollányi


Kollányi Ferenc (Szentpéter, Komárom vm., 1863. ápr. 29.-Bp., 1933. máj. 1.): történetíró, kanonok. - A középisk-t és a teol-t Esztergomban végezte, ahol 1885. IX. 30: pappá szent. Rimócon, 1887: Ipolyságon, 1888: Esztergom-Vízivárosban, 1890: -Belvárosban kp. s a tanítóképző tanára. 1893: tört. műveihez anyagot gyűjtött Rómában, VIII. 19: a M. Nemz. Múz. kvtárőre, 1902: jáki javadalmas apát, 1906: a hiteleshelyek levtárának orsz. felügy-je, 1911: nagyváradi knk. 1903. V. 8: a MTA l., 1924. V. 8: r., 1915: a SZIA II. szako. r. tagjává választotta. - Cikkei: Új M. Sion (1884-86), István bácsi naptára (1885-86), M. Sion (1891-96), Kat. Szle (1888-), Kőszeg és Vidéke (1889), M. Állam (1890-97), Esztergom és Vidéke (1890-91), M. Kv-Szle (1893-97), Tört. Tár (1895), Esztergom (1896-97). - Fm: A m. kath. alsópapság végrendelkezeti joga... Esztergom, 1890. - Római levelek. Uo., 1893. - A m. kath. főpapság végrendelkezési jogának tört. Bp., 1896. - M. Ferencz-rendiek a XVI. sz. első felében. Uo., 1898. (Klny. Századok) - Esztergomi knk-ok 1100-1900. Esztergom, 1901. - A veszprémi pp. kirnékoronázási jogának tört. Bp., 1901. - Visitatio capituli strigoniensis anno 1397. Uo., 1901. - A M. Nemz. Múz. Széchényi orsz. kvtára. 1802-1902. Uo., 1905. - Regesták a róm. és pármai levtárakból. Uo., 1905. - A m. kegyúri jog hazánkban a kk-ban. Uo., 1906. - A párbér jogi természetéhez. Uo., 1908. (Klny. Religio) - Az Akad. és a Nemz. Múz. Uo., 1910. - Emlékbeszéd Knauz Nándor felett. Uo., 1911. - Egyhtört. emlékek a mo-i hitújítás korából. 4-5. köt. (Szerk. többekkel) Uo., 1912. - 1902-12: a M. Kv-szle szerk-je. T.E.

Zelliger 1893:251. - Szinnyei VI:740. - MÉL I:951. - MTA tagjai 1975:150.

nagyrészt új, olvasni!