🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Koós
következő 🡲

Koós Anna Bernardina, KN (Kiskálló, Szabolcs, 1909. ápr. 10.-Bp., 1992. ápr. 12.): szerzetesnő. - 1938. II. 1: Zsámbékon lépett a kongr-ba, fog-át uo. 1941. I. 6: tette. - A szétszóratás után 1950 őszétől rokonoknál otthon, később Bpen családnál házt. alkalmazott. r.k.

Koós Ferenc (Magyarrégen, 1828. okt. 18., ker. n.-Brassó, 1905. nov. 27.): református lelkész, tanár, író. - 1840-46: és 1850-55: a marosvásárhelyi ref. koll-ban tanult; részt vett a szabharcban. 1855: Bukarestben lelkész és a ref. isk. tanítója. 1870: a dévai, 1873: a máramarosszigeti tanítóképző ig-ja. 1876-93: beszterce-naszódi tanfelügy. - Sokat foglalkozott a kisebbségben élő és a szórványmagyarság, valamint a székely kivándorlás kérdéseivel. 1858: végigjárta a moldvai csángó falvak egy részét, és az egyházkerület, a falvak, a lélekszám és a használt egyh. nyelv szerint kimutatást készített róluk. Nagyszámú cikket, tudósítást, napi jegyzetet írt. Emlékiratai forrásértékűek. - Cikkei: A csángó testvérek Jászvásárban (Napkelet, 1858); A moldvai magyarok sorsa (Az Ország Tükre, 1864); A moldvai magyarok állapota (Vasárnapi Újság, 1864). - M: Életem és emlékeim. 1-2. köt. Brassó, 1890. (részletei: A föld megőszült I:509). D.Má.

Koós Gyula (Bp., 1923. dec. 1.-): fényképész. - A mesterséget főleg riporter fényképész édesapjától tanulta. 1944: segédlevelet szerzett, 1963: mestervizsgát tett. 1970: nyitott önálló műtermet, 2000: nyugdíjba vonult. - Munkásságának jelentős része az egyh. élet eseményeinek és személyiségeinek megörökítése volt olyan időkben, amikor ilyen témával a szakmabeliek nem foglalkoztak. 1946-99: a bpi Szt István-baz-a minden megmozdulásán (esküvők, Szt István-napi sztmisék, Szt Jobb-körmenet, pp-szentelések) jelen volt és fotózott. 4x járt Rómában, s megörökítette a Vatikáni M. Kpna fölszentelését, Lékai László bíb. beiktatását. Lexikonunk munk-a, fölvételeinek sokasága illusztrálja cikkeinket. **

Koós Lajos Liberatus, SVD (Arló, Borsod vm., 1907. febr. 2.-Bp., 1989. febr. 25): szerzetes testvér. - 1926. IV. 15: Mödlingben lépett az →Isteni Ige Társaságába, egyszerű fogadalmait 1928. IX. 8: uo., 1930. IX. 8: Budatétényben, 1931. IX. 8: Mödlingben, örök fog-át 1934. IX. 8: uo. tette. 1935: Rómában, 1938: Kőszegen kertész. - A szétszóratás után 1957: Hódoscsépányban kántor-harangozó. 1965: Budatéténybe költözött, a →Szolidaritás Háziipari Szövetkezet dolgozója. 1967: nyugdíjazták. r.k.

Koós Pál (1623.-Zágráb, 1684. aug. 9.): germanikus, kanonok. - 1646. XI. 9: a CGH növ-e lett. 1650: papként tért haza, s zágrábi knk. 1651: a →Collegium Hungaricum-Illyricum rektora. 1656: vaskai prép., 1659: kemleki főesp., 1670: szegyh. knk. 88

Matković 1887:LXIX. (642.) (1687: can. lector!) - Veress II:47; 1941:557. (s.v. Krosz!)