Magyar Katolikus Lexikon > K > Knáisz


Knáisz Mihály, OFMConv (Ikervár, Vas vm., 1735. jún. 2.-Miskolc, 1824. ápr. 14.): házfőnök. - 1755: lépett a r-be. 1760. III. 24: pappá szent. Teol-ból drált. Miskolcon gimn. tanár és hitszónok, 1771: házfőn. 1777: Imregen, 1780: Aradon, 1783: Miskolcon, 1791: Lugoson, majd ismét Aradon házfőn. 1800: Egerben a r. szem. ig-ja. 1777. II. 28-VI: a rtart. kormányzója. - M: Chronologo-Provinciale OFMConv Provinciae Ungariae et Transilvaniae. Pozsony, 1803. - Instructio practica de fideli administratione Sacramenti Poenitentiae. 1-2. rész. Ol-ból lat-ra ford. Uo., 1807. - Bévezetés a r.k. Anya-Szent-Egyházzal ellenkezők némely fontosabb tanítási tzikkelyeinek megoldására. Lat-ból ném-re, majd m-ra ford. Kassa, é.n. 88

Szinnyei VI:604. - KL III:86. - Monay 1953:57.