🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kmoskó
következő 🡲

Kmoskó Mihály (Illava, Trencsén vm., 1876. aug. 29.-Pusztazámor, 1931. ápr. 8.): orientalista. - A trencséni piar. gimn. elvégzése után az esztergomi egyhm. papnövendékeként a teol-t 1893-97: mint pazmanita végezte, majd az Augustineumban tanult tovább. 1898. X. 17: pappá szent., 1899. VII. 21: Bécsben teol-ból drált. K-i nyelvekkel foglalkozott, megnyerte a Lackenbacher-pályázatot. 1899/1900: Bejrútban és Palesztinában, 1900-02: Londonban biblikus tanulm-okat folytatott. 1902. II: a pozsonyi Szt Márton-szegyh. karkp-ja, 1904. VIII: a KPI tanulm. felügy-je. 1907. V. 10: a hittud. kar bekebelezett dr-a, 1908. IV. 28: „A zsidók pol. és vallási élete Nagy Sándortól Pompejusig” tárgykörben mtanárrá képesítették, s az ÓSz betegeskedő tanárát, Berger Jánost helyettesítette, akinek halála után 1909. VIII: mb., 1910. V. 18-1914. XII. 8: az ósz-i szentírástud., 1914. XII. 8-1923. VIII. 21: a K-i nyelvek ny. r. tanára. 1916: Töröko-ban és Palesztinában járt, hogy felmérje, hogyan vehetnék át az antant-hatalmak misszion-ainak helyét a közp. hatalmak hittérítői. 1918/19: a hittud. kar dékánja. A Tanácsközt. kikiáltása után minden hivatalos formaság nélkül elhagyta hivatalát, s távozott Bp-ről. Sikertelenül próbálkozott azzal, hogy emigráns szl. és kat. lengy. politikusok segítségével megakadályozza a Felvidék elcsatolását. Lengyo-ból 1920 őszén hazatért, 1923. VIII. 21-1931. IV: a bpi bölcsészkaron a sémi filológia ny. r. tanára, s mivel Prohászka pp. átvette a székesfehérvári egyhm-be, egyidejűleg zámori plnos is, melyről 1929: lemondott. - A SZIT irod. o-ának, 1915: a SZIA I. o-ának, az ASzTT-nak, 1922. V. 11: a MTA-nak l. tagja. - Hozzáférhetővé tett s lat-ra ford. számos ősker. szír iratot, s ezeket alapos jegyzetekkel tette közérthetővé. Utolsó éveiben a kk. arab irod. m. vonatkozásait kutatta, kz-os tanulm-ai a MTA kz-tárában. - M: A zsidók pol. tört. a hellenizmus kezdetén. Kritikai tanulm. Flavius Josephus Archaeologiája adatairól. Bp., 1906. - Unu-Amon papyrusa. Uo., 1909. - Hammurabi törv-ei. Kolozsvár, 1911. - Az emberiség első írott szabadságlevele. Bp., 1913. - A sémi népek ősvallásának főbb problémái. Uo., 1915. - Néhány fontosabb messiási jövendölés magyarázata. Uo., 1918. (Ker. kis kvtár 24-25.) - A zsidóság Messiása s a kerség Megváltója. Uo., 1918. (uaz 26-27.) - Gardizi a törökökről. Uo., 1927. (Klny. Századok) - Az iszlám keletkezése. Uo., 1929. (A M. Szle kincsestára 17.) - 1902. VII. 27-X: A Kereszt Jegyében c. bpi kat. hetilap kiadója és társtulajdonosa. T.E.

Schem. Strig. 1918:76. - Révai XI:756; XX:295; XXI:511. - Szentpétery 1935:671. - Pataky Arnold: Emlékbeszéd ~ r. tag felett. Bp., 1937. - Hermann-Artner 1938:561. - MTA tagjai 1975:149.