Magyar Katolikus Lexikon > K > Klacskó


Klacskó Béla (Lótos, Trencsén vm., 1896. máj. 23.-Sárospatak, 1977. ápr. 3.): polgári iskolai tanár. - Tanítói, 1917: polg. isk. tört. és ének szakos tanári okl-et szerzett. Csacán (Trencsén vm.) az áll. fiúisk. tanára. 1919: elűzöttként Túrkevén fiúisk. tanár, 1921: Sárospatakon a r.k. polg. isk. tanára, ig-h., valójában ~ vez. az isk-t. Mivel nem volt gyermekük, feleségével vidéki, segítségre szoruló diákokat fogadtak be egyszobás lakásukba. 1930-35: a sárospataki tanítóképző ének- és zenetanára, a Sárospataki Iparos Dalkör karnagya. 1943: a ném. nyelv tanulm. felügy-je. 1948: Sárospatakon ált. isk. tanár, 1952: a tanítóképző tanára, h. ig-ja. 1956: nyugdíjban. - A Zemplén vm. Kazinczy Kör, a Sárospataki Kamarazene Társ., a Fáy András Társ. tagja. - Zeneszerzeményei: ffikarok, dalok, m. nóták. - M: Négy eredeti m. dal. Sárospatak, 1921. - Ném. olvasókv. A mo-i ném. tannyelvű polg. isk. 2. o. sz. Maróti Ferenccel. Bp., 1944. (soksz.) - A Sárospatak és a Határőr c. lapok munk. - Kz-ai a Tiszáninneni Ref. Egyházkerület Tud. Gyűjt. Levtárában Sárospatakon. 88

Sárospatak és vidéke 1933:250. - Molnár 1936:420. - Deák 1942:238. - Gulyás XVI:705. - Móré József és Szutorcsik József plnos közlése