Magyar Katolikus Lexikon > K > Klérus Kongregációja


Klérus Kongregációja (lat. Congregatio pro Clericis): a római kúria hivatala. - Előzménye a IV. Pius p. (ur. 1559-65) által 1564. VIII. 2: a trienti zsin. határozatainak végrehajtására létrehozott bíborosi bizottság. Állandó szervvé 1564. VIII. 2: az Alias Nos nonnullas motu proprióval alakult. XIII. Gergely p. (ur. 1572-85) növelte hatáskörét, V. Sixtus p. (ur. 1585-90) rábízta minden helyi és egyetemes zsin. okmányainak ellenőrzését és a zsin. határozatainak végrehajtását. Idővel feladatait más kongr-k vették át, de a Zsinati Kongregáció nevet egészen 1967-ig megőrizte, amikor VI. Pál p. (ur. 1963-78) ~nak nevezte el. II. János Pál p. (ur. 1978-) 1988. VI. 28: újra meghatározta hatáskörét, s hozzákapcsolta az Egyház Történeti és Művészeti Örökségét Őrző Pápai Bizottságot. 3 hivatala van: az egyik törődik a klérus szellemi és lpászt. életével, felügyel a székeskápt-okra és a pp. melletti tanácsokra, a gyűjtésekre, alapítványokra; a másodikhoz tartozik az igehirdetés és a hitoktatás gyakorlata, a harmadikhoz az egyh. földi javai. - Illetékessége elsősorban a világi klerikusok személyére, szolgálatára s az azzal kapcsolatos dolgokra terjed ki (Pastor Bonus art. 93). Ugyancsak a ~hoz tartozik a hitoktatás témaköre, előmozdítása, felügyelete, ennek keretében a katekizmusok és más hitoktatással kapcsolatos írásművek jóváhagyása, a kateketikai intézmények működésének összehangolása is. Amikor a téma megkívánja, feladatát a Hittani Kongr-val együttműködve végzi (uo. art. 94). A klerikusi állapottal kapcsolatos kérdésekben még a szerz-ek ügyeivel is foglalkozik. A ~ra tartoznak a papi szenátusok, tanácsosi testületek, kápt-ok, pasztorális tanácsok, pléb-k, tp-ok, klerikusi egyes-ek, levtárak, kegyes alapítványok és misekötelezettségek ügyei, valamint az egyh. vagyon kezelésével kapcsolatos kérdések, beleértve a klérus ellátásának és társadalombiztosításának problémáit is. E.P.

AP 1989:1622. - Bonnet, Piero, A.-Gullo, Carlo: La Curia Romana nella Cost. Ap. „Pastor Bonus.” Szerk. Città del Vaticano, 1990:331. (Lauro, Agostino: La Congregazione per il clero) - Erdő 1991:232.