Magyar Katolikus Lexikon > K > Kiszelák


Kiszelák Sándor (Jászfényszaru, Jászkun ker., 1842. ápr. 2.-Püspökladány, 1895. ápr. 4.): plébános. - Tanulm-ait Pesten kezdte el, majd Egerben papnövendék. 1868: pappá szent. Viszneken, Püspökladányban és Törökszentmiklóson s-lelkész. 1877: Nádudvaron, 1889: Püspökladányban plnos. Írásait a Kath. Néplap (1868), a Népisk. (1873), az Egri Egyhm. Közl. (1877, 81, 89), a Tört. Tár (1878, 82), az Adatok az egri egyhm. tört-éből (1888) és a Nagy-Kúnság (1888) közölte. - M: A nádudvari csata. Debrecen, 1878. - Szt Ágota csárda tört. Uo., 1879. - A Hajdú(vár)megye leírása (Debrecen, 1882) c. műben 12 hajdúsági község tört-ét közölte. P.M.

Koncz 1892:135. - Szinnyei VI:439. - Puskás 1980:60.