🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kistarcsai Központi Internálótábor
következő 🡲

Kistarcsai Központi Internálótábor, 1939-1968(?): elítélt vagy tárgyalásukra váró politikai foglyok gyűjtőhelye. - Keresztes Fischer Ferenc belügymin. (1938. V-1944. III.) idején az 1939:2. tc. 159.§ alapján építették. Eredetileg rendőrtanoda volt, a német megszállás után, 1944. IV. 28: kb. 2 ezer zsidót őriztek itt s vittek Auschwitzba. VII. 14: Horthy Miklós kormányzó (1920-44) elrendelte a Karl Adolf Eichmann (SS hivatalnok) parancsára deportált kistarcsai zsidók visszahozatalát. 1450 főt a Horthyval szembeszegülő Eichmann VII. 19: deportált. - 1945 u. a legnagyobb befogadóképességű tábor volt, ahol bírói ítélet nélkül kb. 25-30 ezer rabot őriztek. Első parancsnoka Ruscsák József alezr. (azelőtt a Köztemetőben sírásó), lopásai miatt leváltották, utóda Taródi rendőr alezr. 1946: a Rajk László Rendőr Tanosztály kiképzőhelye. - A ~ megnyitásakor 300-400 főt tartottak fogva. 1949: 3 épületre emeletet húztak, ezekben 1800-2000 embert zsúfoltak össze. Fűtés nem volt, akiről hozzátartozói nem gondoskodtak, akár éhen is halhatott. 1949. IV-V: az internáló táborokat föloszlatták (központosították), a Buda-dél internálótábor fölszámolásakor a ~ba szállították a pol. veszélyes elemeket. - A bejárat melletti törzsépület földszintjén volt a szűrő ('egeres'), az elektromos központ, az I. emeleten a táborparancsnokság a nyomozókkal, mellette a fogda (az örök-fogdás: →Tabódy István), megosztva a ffi és női internáltak között. Az udvar másik oldalán 3 kétemeletes épület (3. emeletet is építettek rá), az épületek mögött a tábor ideigl. latrinája (vízhiányos időkben működtették). Az udvar végén még 2 kétemeletes épület, az egyik a női raboknak, ettől jobbra egy hosszú barakk, ahol a családi beszélőket tartották. Őrségét 1950. V. 5. után az ÁVH VI. alosztálya látta el, miután IV: szabályos katonai gyakorlatként tüzérséget, aknavetőket s könnyű tankokat fölvonultatva elfoglalták. A létszám 5 ffi és 1 női ezredbe osztva 2-3 ezer fő. Kezdetben megengedték a levélírást, a csomagbeadást és a beszélőt. 50-60 cm hely jutott egy rabra, akik ágyak nélkül, pokrócokon, matracon v. a földön aludtak. Egy min. ellenőrzés után emeletes ágyakat ácsoltak. - 1949: a ~ban 68 különböző felekezetű papot tartottak fogva. R.k. papok és papnövendékek, akik bírói ítélet nélkül, internálást elrendelő (formanyomtatvány) véghatározattal (6 havonkénti hosszabbítással) 1949. I-V: a Buda-dél, V-1951. II: a ~ban raboskodtak és saját kezűleg beírták nevüket, lakhelyüket Nagy Tibor (1921-) breviáriumába: Angyal Géza (Tiszapüspöki), Barbély Károly, Bencsik József SJ, Beresztóczy Miklós (Esztergom), Bodolay Gyula SJ, Botz József (Bátaszék), Brusznyai József (Vác), Döbrössy János (Szendehely), Dömötör László Hilar OH (Eger), Endrédy Zoltán Sándor (Sopron), Erdőssy Béla (Bp.), Fábián István SJ, Fábián János (Esztergom), Fadgyas István (Endrőd), Gaál Gyula (Szeged), Gigler Károly (Esztergom), Gyulai Mihály (Fehérgyarmat), Hahót Ferenc (Bikal), Holczer Gyula (Eger), Hölvényi Olaf OCist (Eger), Ibrányi István OFM, Jankovics József (Győr), Justh István (Felsőörs), Ketterer Péter (Bp.), Kiss László SJ, Kiss Valter Ferenc, Kolos László Bertold, Kovács János (Kuncsorba), Kovács József (Egyházasgerge), Kovács József (Karcsa), Ládi József, Lantos Kis Antal (Újkígyós), Lázár József SJ, Lenner József SJ, Márk Lajos (Újpest-Megyer), Marycz Győző (Mezőkovácsháza), Máté József SJ, Matyasovich Henrik SJ, Mócsy Imre (Bp.), Nagy Ferenc (Bátya), Nagy Sebestyén (bazilita), Násfay László (Alpár), Németh Alajos (Sopron),

Németh Tibor SJ, Oetter György (Vác), P. Fricsy Ádám SJ, Perényi József SJ, Pozsgai János (Gyékényes), Radnai Anasztáz (Bp.), Rák István (Alsóberecki), Rédai János (Görbeháza), Regőczi István (Vác), Rudolf József SJ (Bp-Manréza), Singer Ferenc (Csanádpalota), Somogyváry Béla Hetény OFM (Szeged), Szabó György (Izsák), Szalay Albin, Széll Kálmán (Vác), Szölgyémy József (Bp.), Takács László (Lókút), Tasy István (Kemence), Timmer József SJ, Vida István (Báta), Wéber János SJ, Weiner Ferenc Piar (Tata), Winkler József (Kispest), Zadravecz Mihály OFM. - A ~ban a jezsuita, ferences skolasztikusok s az egyetlen bazilita részvételével „teológiai főiskola” is működött. 88

Braham II:510. - Délmagyarország 1990. III. 2. (Pál József: A Mindszenty-ügyre visszanézve) - Nagy Tibor írásos visszaemlékezései. Szeged, 1990. III. 19. - Németh Alajos: Papok a rács mögött (1948-1950). Bp., 1991:112, 218. - Hetényi Varga II:259. - Berki 1994. - Erdey I:138.