Magyar Katolikus Lexikon > K > Kiss Sándor-énekeskönyv


Kiss Sándor-énekeskönyv, 1839: →kántorkönyv. - Vsz. Szenttamás (Bács-Bodrog vm.) községből származik, 138 (87 hangjegyes) éneket tartalmaz. Régi énekei a kassai →Cantus Catholiciból (1674) ismertek, dallamainak kb. egyharmada kimutathatóan 17. sz. Összeállítója (Kiss Sándor?) sok népies karácsonyi dallamot jegyzett le. P.G.

új