🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kiskunfélegyháza
következő 🡲

Kiskunfélegyháza, Bács-Kiskun m.: 1389: Feelegyház. 1649: kun puszta. 1743: újjáépült település, 1746-53: megváltotta a környék pusztáit. 1744: mezőváros, 1873: ~ néven város. - 1. esperesség a váci egyhm-ben, 1993. V. 31-től a kalocsa-kecskeméti főegyhm-ben. Plébániái: Bugac, Bugac-Alsómonostor, Fülöpjakab, Gátér, Kunszállás, Pálmonostora, Petőfiszállás-Szentkút, Tiszaalpár I-II. - 2. Óplébánia. 1400: már létezett. 1743: alapították újra. Mai Sarlós Boldogasszony-tp-át 1752: építették. Főoltára 1780 k., a szószék 1763: készült. Org-ját 1776: ismeretlen mester építette, 1857: Mooser Lajos, 1875: Korik Sándor, 1897: Soukenik János átépítette, a mait (3/29 m/r) 1961: Erdősi-Gonda építette. Harangjait 1844: 140 cm átm. Hornung József, 1970: 92,5 cm átm. öntötte Ducsák István Őrszentmiklóson; a 47 cm átm. harangot Joseph Steinstock Budán öntötte. - Plébánosai: Krizsanóczy János, 1750: Farkas Mihály, 1762: Ecsegi József, 1772: Benedek Ágoston, 1780: Poók Endre, 1781: Tóth Tamás, 1793: Sándor Endre, 1802: Bodonyi Miklós, 1808: Balogh István, 1810: Cseh Endre, 1830: Gáspáry Ferenc, 1832: Müller Mihály, 1852: Szabó Ferenc, 1878: Agócs János, 1899: Kolossváry Mihály, 1910: Toldy Jenő, 1937: Vedres Béla, 1951: Oláh Károly, 1983: Ludmány Antal, 1991: Gábor Imre, 1996 u. Talapka István. - 3. Újplébánia. 1885: alapították. Tp-át 1876: Szt István kir. tit-ra sztelték. Org-ját (3/27 m/r) 1888: az →Országh gyár építette, 1958: a FHVO 1988: Moravcsik Vilmos átépítette. Harangjait 1925: 131, 104, 78, 49 cm átm. Walser Ferenc Bpen öntötte. - Plébánosai: Kiss Boldizsár, 1908: Toldy Jenő, 1910: Zámbó Dezső, 1945: Szabó László, 1958: Horváth József, 1973: Stein Ernő. - 2000. XI: hozzá tartozik a 871. sz. Szt Imre cserkészcsapat. - 4. Kalmárkápolna. 1880: Fazekas Anna, az utolsó jászkun kapitány özvegye a család temetkezési helyéül a Szentháromság tiszt-ére kpnát épített és házi káplánt alkalmazott. 1958: lelkészség lett, 2000: Újplébánia látja el. Harangjait 1925: 72 és 49 cm átm. Walser Ferenc Bpen öntötte. - Lakói 1840: 16.325 r.k., 5 g.kel., 1 ref., össz. 16.331; 1910: 33.435 r.k., 11 g.k., 12 g.kel., 61 ev., 348 ref., 2 unit., 1051 izr., 4 egyéb vall., össz. 34.924; egész ~ 1940: 32.184 r.k., 90 g.k., 49 g.kel., 102 ev., 522 ref., 975 izr., 8 egyéb vall., össz. 38.930; 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 78 ffit, 28 nőt; 1983: 34.000 r.k., össz. 35.784; 1996: 32.000 r.k, össz. 35.000. -

Régészeti emléke: a Kántor-dombon a homokbánya 10-11. sz. temetőt bolygatott meg. „S” végű hajkarikák, I. András érméi s egy 4,7 x 3,3 cm-es, 11. sz. bronz kereszt került elő. A korpuszt bokáig tunika fedi, feje fölött gloriola. Óriásira méretezett kézfejét a tenyérben nagy, kerekfejű szögek verik át. Függesztő füle a kereszttel egybe van öntve. A kecskeméti Katona József Múz-ban. - Iskolái: →Szent László Gimnázium, →Constantinum Leánynevelő Intézet. A Kalocsai Isk-nővérek vezetésével 1992: Constantinum Gimn., Szakközépisk. és Koll., 1994: Constantinum Óvoda, 1997: Constantinum Móra Ferenc Ált. Isk. nyílt. - Kat. sajtója: 1895-1903: Félegyházi Híradó, 1898-99: Előre, 1925(?)-47(?): Levél a Constantinumból, 1946-?: Lelkipásztori Levél. Gábor Imre-N.I.

Chobot I:359. - Aggházy II:133. - Régészeti füzetek 1976. I, 29. sz. - Sándor kz. II:61. - Patay 1982. - Varga kz. 440. - KKFN 1996:56.