Magyar Katolikus Lexikon > K > Kisházi


Kisházi Mihály (Magyarbánhegyes, Csanád vm., 1911. szept. 29.-Esztergom, 1983. nov. 16.): tanító. - 7 testvér között ~ volt a legfiatalabb. A szegedi tanítóképzőben kántortanítói okl-et szerzett. Újszentmargitán (Hajdú-Bihar vm.) kezdett tanítani. 1939-48: az esztergomi érs. tanítóképző gyakorló isk. tanítója. Részt vett a Katolikus Legényegylet munkájában is, Esztergomban faipari szövetkezetet szervezett. 1947: a Slachta Margit alapította →Keresztény Női Tábor programjával indult a választáson, nemzetgyűlési képviselő lett. 1948 karácsonyán Mindszenty József prímással kapcsolatban letartóztatták. 7 é. börtönbüntetése alatt szénbányában dolg. Felesége közben meghalt, lakását elvették, családja szétszóródott. Szabadulása után ismét megnősült, Tokodon (Komárom m.) kántorkodott. Utolsó éveit az esztergomi egyh. szeretetotthonban töltötte.  - M: A Szívgárdavezetés segédkv-e. Esztergom, 1943. (2. kiad. A Szívgárdavezetés kézikv-e. Uo., 1943) - Több telik tőlem. Tört-ek szívgárdisták számára. Uo., 1944. Korecsni Ferenc

Bene 1941:208. - Gulyás XVI:694. - Chabrecsekné Kisházi Terézia (unokahúg) közlése