Magyar Katolikus Lexikon > K > Kis-Küküllő vármegye


Kis-Küküllő vármegye, 1876-1919: közigazgatási terület Erdélyben, a Maros és Nagy-Küküllő folyók között, a Kis-Küküllő középső szakaszának mindkét partján. - É-on és Ny-on Alsó-Fehér, É-on Torda-Aranyos és Maros-Torda, K-en Udvarhely, D-en Nagy-Küküllő vm. határolta. Az 1876:33 tc. Küküllő vm-t megszüntette, Oláhhidegkút és Oláhandrásfalva községeit Udvarhely vm-hez csatolta. Küküllő vm. többi falvából, →Medgyes széknek a Nagy-Küküllő jobbpartján lévő Szászbogács, Bázna, Küküllőkőrös és Velc falvaiból, a →Szeben széknek alárendelt →hétbírák földjének Kisekemező, Nagyekemező, Bolkács és Zsidve falvaiból (az utóbbi kettő kétlaki helységként részben már korábban is Küküllő vm-hez tartozott) megalakították ~t. 1876: Erzsébetváros sz. kir. város, 1912: Dicsőszentmárton rendezett tanácsú város lett. - Ter-e 1910: 1724 km2 (ezzel a vm-k között az 57.), lélekszáma: 1880: 92.214 fő (ezzel a vm-k között az 55.), 1890: 101.045 (55.), 1900: 108.769 (55.), 1910: 116.091 (55.); a 116 település járásai: dicsőszentmártoni (központi járás, lélekszáma 1880: 24,196, 1890: 26.681, 1900: 28.044, 1910: 30.132 fő); erzsébetvárosi (a Kis- és Nagy-Küküllő között a vm. K-i felén, lélekszáma 1880: 25.743, 1890: 26.990, 1900: 28.920, 1910: 30.403 fő); hosszúaszói (a vm. Ny-i része, lélekszáma 1880: 21.300, 1890: 23.459, 1900: 24.909, 1910: 26.020 fő); radnóti (a Maros és a Kis-Küküllő között, lélekszáma 1880: 16.517, 1890: 18.699, 1900: 20.005, 1910: 20.594 fő); városai: Dicsőszentmárton (a vm. székhelye) lélekszáma 1869: 1716, 1880: 1958, 1890: 2421, 1900: 3352, 1910: 4405 fő; Erzsébetváros 1869: 2550, 1880: 2500, 1890: 2795, 1900: 3539, 1910: 4111 fő; kivándorolt 1910: 22.158, visszavándorolt 5740 fő, a népessége 16.418 fővel csökkent (ami a vm-k sorában 21. hely). Helyneveit 1910: törzskönyvezték. - A →trianoni béke ~ egész ter-ét Ro-hoz csatolta, mely →Kis-Küküllő megye néven, határait némileg módosítva megtartotta. Vo.L.-88

Eperjesi F.: A lakóhely és ~ ismertetése. Medgyes, 1913. - Edelényi-Szabó 1928:696. - Vofkori 1996:67.