Magyar Katolikus Lexikon > K > Kis könyvtár a katholikus hívek számára


Kis könyvtár a katholikus hívek számára, Bp., 1913-1942: a Mária-kongregáció vallásos füzetsorozata az Apostol nyomda gondozásában. Szerk. Jámbor László. - 1. Bangha Béla: Jézus Szívének nagy ígérete. (Rejtett kincsesbánya) 1913. - 2-3. Jámbor László: Örök igazságok. Missziós emlékek. 1913. - 4. Müller Lajos: Ne mentegesd magad, vagyis meghívó az Úr Jézus lakomájára. Függelékül a gyakori szt áldozás kiskátéja. 1913. - 5. Jámbor László: Levelek egy Mária-leányhoz. 1. r. 1913. - 6-7. Bíró Ferenc: Gyónás és egészség. 1913. - 8. Jámbor László: Levelek egy Mária-leányhoz. 2. r. 1914. - 9-10. Müller Lajos: A 4. parancs. 1914. - 11. Schlick János: Isten és a természet. 1914. - 12. Bernhard Zsigmond: Szt áldozás és szívtisztaság. 1914. - 13-14. Schlick János: A szeszesital átka. 1914. - 15-16. Erdőssy Gyula: A gyónás az isteni irgalom fényes megnyilatkozása. 1915. - 17-18. Müller Lajos: Az isteni gondviselés. Vigasztalás a háború szenvedéseiben. 1915. - 19. Uő: Ima- és gondviselés. 1915. - 20. Bernhard Zsigmond: A tökéletes bánat az üdvösség aranykulcsa. Von den Driesch nyomán. 4. kiad. Pécs, 1918. - 21-22. Cséfalvy Nándor: A sztmise. (1918) - 23. Takács (Ernő?): A sztkenet a betegek vigasza. (1918) - 24-25. Jámbor László: Igaz kat. vagy-e? (1920) - 26. Uő: A nevelés fontossága. 1920. - 27. Uő: A nevelés módja. 1920. - 28-29. Müller Lajos: Lehet-e a ker. ember szociáldemokrata? 1921. - 30. - 31. Tóth Mike: Azok a papok. 1926. 88