Magyar Katolikus Lexikon > K > Királyi Könyvek


Királyi Könyvek (lat. libri regii): másolati könyvek, melyekbe Magyarországnak a király személye mellett működött legfelsőbb kormányszékein (a magyar királyi kancellárián és a király személye körüli minisztériumban) a király nevében kiadott fontosabb okiratokat (pl. nemesség, birtokok, kiváltságok, méltóságok, hivatalok, címek adományozása) nyilvántartási célból bemásolták. - A mo-i ~et az Anjou uralkodók idejétől vezették, de vsz. 1541: Buda török elfoglalásakor megsemmisültek (v. elhurcolták). A Habsburg kir-ok 1527-1918: vezették 73 köt-ben. - Erdélyben 1541-1690: a nemz. fejedelmek idején külön ~et vezettek, melyeknek 15 köt-ét részben a kolozsmonostori konvent, részben a gyulafehérvári kápt. levtárában őrizték. 1690-1867: a bécsi erdélyi udvari kancellárián, 1867-1918: a kir. személye körüli minisztériumban vezették a ~et. - Az 1527-1867: készült ~ jegyzékét 1895: Pettkó Béla és Illéssy János, az 1867-1918: készültekét 1940: Gerő József levtárosok adták ki. Utóbbi közlési módja: családnév (adományozott nemesi előnév), keresztnév, foglalkozás, a családtagok fölsorolása, az adományozás jele (n = nemesség, e = előnév, c = címer, br. = bárói rang, gr. = grófi rang, hg. = hercegi rang), az adományozás kelte, a római szám a ~ kötete, elhatározás (amikor az adományos részére nemesi okl-et nem állítottak ki, az csak legfelsőbb elhatározásból keletkezett). 88

A ~. Az I. Ferenc József és IV. Károly által 1867-től 1918-ig adományozott nemességek, főnemességek, előnevek és címerek jegyzéke. Szerk. és kiadja Gerő József. Bp., 1940.