Magyar Katolikus Lexikon > K > Királyföld


Királyföld (lat. terra regis), Szászföld, Terra Saxonum, Königsboden: nagytáj és történelmi terület Erdélyben, a Nagy-Küküllő és az Olt köze. - A tájnév a ter. Árpád-kori jogállásának emlékét őrzi, ui. a viszonylag ritkán lakott D-Erdély a 13. sz-ig hatalmas, összefüggő kir. birtok volt, a kk. okl-ek terra regis és fundus regius néven említik. A 13. sz. után betelepített →szászokról kapta a Szászföld nevet. A ~et a kir. által kinevezett hivatalnok kormányozta. A szászok túlnyomó többsége az 1876:33. tc. közig. rendezéséig a →szász székek és vidékek keretében az önkormányzatú ~ön, kisebb részük a szomszédos ill. a ~be ékelődő magyar vm-kben élt. A 18. sz: a ~re számos oláh települt. A ~ egyh., művelődési és igazg. közp-ja Nagyszeben, mely 1732-91: és 1849-65: Erdély hivatali közp-ja. M. lakossága a városi betelepülőktől eltekintve kisszámú és szórványban él, szász lakóinak nagy része az 1970/80-as években, Ceaușescu zsarnoksága idején ném. váltságdíj ellenében az NSZK-ba települt. Házaikba a Kárpátokon túlról oláhok v. cigányok költöztek, szász jellegét a 21. sz. küszöbén a települések építészete mutatja. Vo.L.-88

Kósa-Filep 1975:129. - EH II:189. - Vofkori II:29. - M. Nemz. 2000. VIII. 2. (Bayer Zsolt: Szégyenpadra ültetve. Az erdélyi szászok és a borsodi m-ok is tehetnek panaszt Strasbourgban?)