🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keserű
következő 🡲

Keserű Mátyás   →Keserű Mihály

Keserű Mihály, gibárti, Cheserius (†1534. szept. után): püspök. - Gibárti K. István alnádor fia. 1496-1500: Bolognában Filippo Beroaldo tanárnál tanult. Kir. tanácsos, IV. Sándor 1502. V. 30: nevezte ki boszniai pp-ké, a MA-ban 1504. V. 8: (Miklós néven) pp., 1505. X. 3-1515. XI. 19: (Mihály néven) vál. és megerősített, 1515-25: tényl. boszniai pp. 1515. III: részt vett II. Ulászló és Miksa családi szerződése tárgyalásain. Részt vett 1518: a budai ogy. után tartott főúri tanácskozáson, mely 24 tc-et alkotott az orsz. megvédésére. II. Lajos 1518. VII. 11: kérte a p-t, hogy a kir. udvarban titkár pp. mellé nevezze ki spp-nek Benedek bácsi olvasóknk-ot. ~ vsz. sohasem lakott ppi székhelyén, Diakóváron. 1526 tavaszán elhagyta az Egyh. szolgálatát, s megházasodott; nem volt fölszentelve. 1534. IX. 30: Gritti megölésekor (mint párthívét) az erdélyi urak Medgyesen börtönbe zárták. - M: Isocratis oratio de regni administratione. Bologna, 1524. - Utóda 1525: Palisnyai György. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:6. (27.); 1862:6. (25.) (s.v. Kesseric de Chybarth); 1900:18. (28.) (s.v. Keseric de Chybarth) - Gams 1873:369. (s.v. Chesulius de Cybat) - Szinnyei II:43. (s.v. Cheserius ~ Mátyás) - Hodinka 1898:93. (32.) - Margalits 1900:199. (s.v. Kesszerea Mihály) - Eubel II:122. (s.v. Michael Chesulius de Cybat); III:152. - Fógel 1917:31. - Veress 1941:670. - OS 1947:138. (G. K. Mátyás, 1501: pp.)

Keserű Mózes, baróti (Barót, Miklósvár szék, 1801. aug. 10.-Kolozsvár, 1874. márc. 9.): választott püspök. - A gimn-ot Székelyudvarhelyt, a teol-t 1819. IX: Gyulafehérvárt végezte. 1825. IV. 10: Marosvásárhelyen kp. s egyúttal gimn. tanár. 1827: Gyulafehérvárt fil. tanár és a Batthyány-csillagvizsgáló segéde és kvtárosa. 3 é. a szem. rektorh-e. Különböző tanári állások után 1840-42: Bécsben a csillagászatot tanulmányozta, hazatérve csillagvizsgáló knk., s mint ilyen a csillagvizsgáló, a kvtár és a múz. ig-ja. 1846. XII. 3: a kolozsvári kir. líceum ig-ja. 1847: és 1848: az erdélyi ogy-en a dézsma ellen szólalt fel. A szabharc leveretése után zaklatták. 1853. IX. 18: hitokt. knk. 1871. III. 29: arbei vál. pp. - Utóda az arbei c-en 1878: Bubla Károly. 88

LBE:11. - Szinnyei VI:151. (III. 9: arbei vál. pp.)


Keserű Mózes, baróti (Barót, Miklósvár szék, 1801. aug. 10.–Kolozsvár, 1874. márc. 15.): választott püspök. – VI/708: +márc. 9.

Ferenczi 2009:297.