Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztényszociális Diákok Szabadszervezete


Keresztényszociális Diákok Szabadszervezete, Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Keresztényszociális Szabadszervezete, Bp., 1918. nov. 22.-1919. márc. 24.: →Giesswein Sándor prelátus kezdeményezésére a SZIT dísztermében 1914. V. 15: alakították meg az Egyetemi és Főiskolai Keresztényszociális Ifjúsági Egyesületet azzal a céllal, hogy szociális téren szellemi és gyakorlati kiképzést kapva, a munkásmozgalommal kapcsolatot tartva teremtsék meg a jövő modern intelligenciáját. Díszeln. Giesswein Sándor, üv. elnök →Wolkenberg Alajos, ifj. eln. Farkas Géza joghallg. A megalakítást a tanév vége miatt nem lehetett a szervezet kiépítésével folytatni, a kitört háború miatt a diákegyes-ek működését fölfüggesztették. - 1918 őszén a szociáldemokrácia osztályharcos fölfogásával szemben a sorskérdéseket keresztény alapról indított reformok hirdetésével újra megkezdték. A kerszoc. eszme népszerűsítésére előadássorozatot indítottak (XI. 27: Trájber István: A keresztényszocializmus és a társad. igazság; XI. 30: Heller Farkas: A tud. szociális irányzatok, XII. 7: Czettler Jenő: Az agrárszocializmus). A vidéki egyetemek, főisk-k diákjait testvérszervezetek alakítására ösztönözték. 1918. XII. 7: a Pécsi Ppi Joglíceumban is megalakult a kerszoc. hallgatók szervezete, mely csatlakozott a →Piros-Fehér-Zöld Blokkhoz, akiket XII. 21: Urr György elnökletével a Kassai Jogakad. diákjai is követtek. - A nem vallási alapon szervezett diákegyes-ek közül az 1905: Schandl Károly (előbb a Szt Imre Kör titkára) alapította Országos Széchenyi Szövetséggel működtek együtt. 1919. III. 24: a Közokt. Népbiztosság az összes egyes-et föloszlatta, vagyonukat kisajátította. Ősszel a CENTRUM diákszövetkezetben újraszervezték, melyhez csatlakozott a szombathelyi diákok kezdeményezésére szervezett Dunántúli Blokk. 1919. X: kb. 1500 tagjuk volt. 1920. I. 15: a ~, a Turul Szöv. és a Műegy. Csendőrzászlóalj 500 ezer K alaptőkével megalapította a Keresztény Főiskolai Hallgatók CENTRUM Fogyasztási Szövetkezetét, a Hangya Szövetkezet tagjaként VII. 1: a Baross u. 52. sz. alatti papír- és írószerboltot, a Műegy-en tejivó csarnokot, VII. 16: a Tudegy-en falatozót, 1922. I. 24: a CENTRUM Sajtóvállalatot 1 millió K alaptőkével, főként az egy. és főisk. jegyzetellátásra, utóbb hírlapokat előállító Centrum Nyomdát nyitott. - Székhelye: IV. Kossuth L. u. 1., utóbb VIII. Baross u. 52. - Kiadványaik: Mit akar a Keresztényszociális Diákok Szabadszervezete? Bp., 1918; Testvérek! Tudjátok-e már, mi a keresztényszocializmus? (Bp., 1918). - Lapja: Diák Kultúra (1919), Új Világ (1919). 88

Egyetemi Lpk. 1914. VI. 15. - Alkotmány 1918. XI. 24, 1919. I. 1. - Bpi Hírlap 1918. XI. 24. - Diák Kultúra 1919. III. 15. - Viczián 1995:15. (188.)