🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény kis könyvtár
következő 🡲

Keresztény kis könyvtár, Bp., 1915-1918: A) vallásos népnevelő füzetsorozat a →Szent István Társulat kiadásában. - I. sorozat: A ker. életbölcsesség kv-ei: 1. Jehlicska Ferenc: Uralkodjunk fájdalmunkon. Vigasztalás az elesettek hozzátartozóinak. 1915. - 2. Uő: A pénz és a boldogság. 1915. - 3. Uő: Gyenge lelkek v. akik másoknak könnyen beugranak. 1915. - 4. Uő: A jó testvérek. 1915. - 5. Uő: A lelki béke. 1916. - 6. Uő: A közvélemény. 1916. - 7. Uő: Öngyilkos felebarátaink. 1916. - 8. Uő: Utánzás és majmolás. 1916. - 9. Zsigovits Béla: Örökszép term. 1916. - 10. Giesswein Sándor: Igazságosság és béke. 1917. - 11. Tóth Kálmán: Az Isten országa. 1917. - II. sorozat. A hitigazságok kv-ei: 1. Mihályfi Ákos: Elmélkedés a halálról. 1916. - 2. Uő: Elmélkedés a pokolról. 1916. - 3. Uő: Elmélkedés a mennyországról. 1916. - 4. Uő: Elmélkedés a tisztítóhelyről. 1916. - 5. Uő: Elmélkedés az utolsó ítéletről. - 6. Réty Imre: Mit tartsunk a bapt-król? 1916. - III. sorozat. A ker. hitvédelem kv-ei. 1. Mihályfi Ákos: A halottégetés. 1916. - 2. Jehlicska Ferenc: Az Úristen malmai. 1916. - 3. Tóth Kálmán: Krisztus titokzatos teste Szt Pál tanításában. 1917. - (Sorozat jelzése nélkül): 16-17. Tóth Kálmán: A megszentelő malaszt. 1918. - 18-19. Néhány szó a szerz-ekről. Ném-ből ford. Milbich T. - 20-21. Tóth Kálmán: A segítő malaszt. 1918. - 22-23. Csitári Béláné: Szt István ünnepe hajdan és ma. (1918) - 24-25. Kmoskó Mihály: Néhány fontosabb messiási jövendölés magyarázata. 1918. - 26-27. Uő: A zsidóság Messiása és a kerség Megváltója. 1918. - 28-29. Tóth Kálmán: Pál a damaszkuszi úton. 1918. - 30-31. Vucskics Gyula: Az Úr Jézus ereklyéi. 1918. - 32-33. XIV. Benedek p. és a világbéke. Ism. Pfeiffer Miklós. 1918. - 34-35. Zsigovits Béla: Az élet sója. 1918. - B) Bp., 1924-1932: vallásos füzetsorozat a Szent István Társulat kiadásában. - 1. Müller Lajos: Az első parancs. 1924. - 2. Uő: A 2. parancs. 1924. - 3. Uő: A 3. parancs. 1924. - 4. Uő: A 4. parancs. 1924. - 5. Uő: Az 5. parancs. 1924. - 6. Uő: A 6. és 9. parancs. 1925. - 7. Uő: A 7. és 10. parancs. 1925. - 8. Uő: A 8. parancs. 1925. - 9. Nyisztor Zoltán: Bapt-k és adventisták. 1925. - 10. Szociáldemokrácia és kerség. 1925. - 11. Schermann Egyed: A búcsú. 1926. - 12-13. Müller Lajos: Az isteni erények. 1. A hit és remény. 2. A szeretet. 1926. - 14. Nyisztor Zoltán: Szekták Mo-on. 1926. - 15. Müller Lajos: Az Anyasztegyh. 5 parancsa. 1926. - 16. Uő: Az isteni malasztról. 1926. - 17. Uő: A kerség. (1926) - 18. Uő: A bérmálás. (1926) - 19. Nyisztor Zoltán: Modern babonák. (1926) - 20. Müller Lajos: Az Oltárisztség. 1927. - 21. Uő: A penitenciatartás. 1928. - 22. Uő: Az utolsó kenet. 1928. - 23. Uő: Az egyh. rend. 1928. - 24. Uő: A házasság. (1928) - 25. Vágássy Gyula: Van-e Isten, van-e lélek? (1928) - 26. Huszár Elemér: Házassági kis káté. (1928) 88

Keresztény Kisgazda, Földmíves és Polgári Párt, Bethlen-párt, Egységes Párt, Kormánypárt, 1922. febr. 23.-1932. okt. 27.: a →Keresztény Nemzeti Egység Pártja és a Kisgazdapárt egyesítésével alakult párt. - Előbb: Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja (1919. X. 25-1921. II. 10.), Egyesült Keresztény Nemzeti Kisgazda és Földmíves Párt (1920. VII. 13-1922. II. 22.). - Utóbb: Nemzeti Egység Pártja (1932. X. 17-1939. II. 22.). - Vezetői: Bethlen István gr., Nagyatádi Szabó István, Gaál Gaszton, Perényi Zsigmond br., Gömbös Gyula. - 1922. V. 28-VI. 11: a nemzgyűl. választásokon 143, 1926. XII. 14-15: az ogy. választásokon 168, 1931. VI. 28-30: 155 mandátumot szerzett. - 1932: Bethlen István min-eln. lemondása után a ~ot Nemzeti Egység Pártja néven átszervezték. - Lapjai: Budapesti Hírlap (1881-1938), 8 Órai Újság (1915-44). 88

Ogy. alm. 1931:46. (programja) - Bethlen István gr. beszédei és írásai. 1-2. köt. Bp., 1933. (programja) - Pándi Ilona: Osztályok és pártok a bethleni konszolidáció idószakában. Uo., 1966. - Bethlen István titkos iratai. Uo., 1972. - Jónás 1990:218.