🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény Szocialista Húsipari Munkások Országos Szövetsége
következő 🡲

Keresztény Szocialista Húsipari Munkások Országos Szövetsége, Bp., 1919.-1946. júl. 21.: érdekvédelmi szervezet. - Célja: a teljes vasárnapi munkaszünet és a 48 órás munkahét. Taglétszáma 1923: 1 helyi csoportban 762 fő, 1924: 1 helyi csop-ban 450 fő, 1929: 1 helyi csop-ban 582 fő. 1937: 1328 fő, a pécsi, soproni, debreceni és pápai csoporttal megalakították a Húsipari és Gazd. Szövetkezetet; üv. eln. Schaducz Ágoston, aleln. Beleznay Ferenc, főtitkár Nagy László, titkár Pintér József. - Székhelye: VIII. Beniczky 3-5. - Rajk László belügymin. a 282.019/1946. BM rendelettel föloszlatta. 88

Dobrovits 1936:157. - Kerszoc. évkv. 1938. Bp., 1938. - M. Közl. 1946. VII. 21. - Gergely 1993:207.

Keresztény Szocialista Ipari és Kereskedelmi Segédmunkások Országos Szövetsége, Bp., 1921?-1929?: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1923: 2 helyi csoportban 650 fő (187 vidéki), 1924: 3 helyi csop-ban 948 (221 vidéki), 1929: 9 helyi csop-ban 1023 fő. - Utóbb: Keresztény Szocialista Segédmunkások Országos Szövetsége (1924-46). 88

Gergely 1993:207.

Keresztény Szocialista Kéményseprőmunkások Országos Szakegyesülete, Bp., 1908.-1946. júl. 20.: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1923: 4 helyi csoportban 256 (vidéki 152), 1924: 4 helyi csop-ban 146 (vidéki 88), 1929: 14 helyi csop-ban 612, 1937: 506 fő. - Székhelye: VIII. József u. 41. - Rajk László belügymin. a 282.195/1946. BM rendelettel föloszlatta. - Lapja: Kéményseprőmunkás (1921-44). 88

Dobrovits 1936:157. - M. Közl. 1946. VII. 21. - Gergely 1993:207. - Viczián 1995:73. (902.)

Keresztény Szocialista Könyvkötő Munkások és Munkásnők Szövetsége, Bp., 1922?-1928?: érdekvédelmi szervezet. - Néhány ker. kisüzem dolgozói alakították. Taglétszáma 1923: 1 helyi csoportban 1205, 1924: 1 helyi csop-ban 390 fő (123 nő). - Lapja: Magyar Könyvkötők (1924-27) ingyenes tagértesítő. 1924: évi 2000, 1925: havi 500 pld. készült. 88

Gergely 1993:56, 208. (s.v. Keresztényszocialista Könyvkötő és Rokonszakmabeli Munkások és Munkásnők Országos Szövetsége)

Keresztény Szocialista Kövező- és Kőipari Munkások Országos Egyesülete, Bp., 1931.-1946. júl. 18.: érdekvédelmi szervezet. - Székhelye: VIII. Beniczky 3-5., majd Vilma kirné u. 22. Taglétszáma 1937: 68 fő. - Rajk László belügymin. a 281.839/1946. BM rendelettel föloszlatta. - Lapja: Szakszervezeti Hírek (1932). 88

Dobrovits 1936:157. - M. Közl. 1946. VII. 18. - Gergely 1993:207. - Viczián 1995:128. (1589.)

Keresztény Szocialista Községi Közüzemi Alkalmazottak Országos Szövetsége, Bp., 1919. okt.-1946. júl. 18.: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1923: 2 helyi csoportban 4637 (48 nő, 180 vidéki), 1924: 2 helyi csop-ban 4618 (41 nő, 203 vidéki), 1929: 5 helyi csop-ban 1018, 1937: 28 helyi csop-ban 1986 fő. 1945: egy csoportjuk nem lépett be az egységes szakszervezetbe, a kisgazdapári szakszervezethez csatlakozott. - Székhelye: VIII. Beniczky u. 3-5. sz., majd VI. Vilma kirné u. 22. - Rajk László belügymin. a 281.838/1946. BM rendelettel betiltotta. - Lapja: Keresztény Szocialista Közüzemi Munkás (1927-28). 88

Dobrovits 1936:157. - M. Közl. 1946. VII. 18. - Gergely 1993:207. - Viczián 1995:77. (941.)

Keresztény Szocialista Közüzemi Munkás, Bp., 1927. jan.-1928. dec.: körlevél. - Megj. havonta, össz. 15. sz. Fel. kiadó: Balogh Bálint. Ny: Held ny. T.E.

Keresztény Szocialista Magántisztviselők Országos Szövetsége, Bp., 1919.-1946. júl. 20.: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1923: 2 helyi csoportban 1500 (85 vidéki), 1924: 2 helyi csop-ban 5829 (1225 nő, 85 vidéki), 1929: 3 helyi csop-ban 1960, 1937: 980 fő. 1940: üv. eln. Kedvessy György. - Székhelye: VIII. Baross u. 44. - Rajk László belügymin. a 282.194/1946. BM rendelettel föloszlatta. - Lapja: Körirat (1922. XI. 29-1925. XII.) ingyenes tagegyesületi értesítőként 1923: évi 6000, 1924: 8000 pld-ban készült; Keresztényszocialista Magántisztviselők Országos Szövetségének Körirata (1926. I-1928), Magyar Magántisztviselő (1928-44). 88

Wünscher 1928:55. (s.v. Keresztényszocialista Magántisztviselők Szövetségének Hivatalos Közlönye 1928: 7. évf.) - Földnépe naptár 1929. esztendőre. Szerk. Csík József és Kórodi-Katona János. Bp., 1924. (Horváth István: Kerszoc. Magántisztviselők Orsz. Szöv.) - Dobrovits 1936:157. - M. Közl. 1946. VII. 21. - Gergely 1993:207. - Viczián 1995:82. (1008.)

Keresztény Szocialista Molnármunkások Országos Szövetsége, Bp., 1920?-1926?: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1923: 3 helyi csoportban 335 (94 vidéki), 1924: 4 helyi csop-ban 350 fő (120 vidéki). 88

Gergely 1993:207.

Keresztény Szocialista Munkások Állami Gépgyári Csoportja, Bp., 1918.-1946. júl. 21.: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1925: 5000, 1937: 753 fő. Székhelye: X. Delej u. 51. - Rajk László belügymin. betiltotta. - Lapja: Állami Vas- és Gépgyári Alkalmazottak Lapja (1924-30?). 88

Dobrovits 1936:157. - M. Közl. 1946. VII. 21. - Gergely 1993:207.

Keresztény Szocialista Nyomdászok Országos Szövetsége, Bp., 1920?-1926?: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1923: 3 helyi csoportban 130 (24 nő, 102 vidéki), 1924: 3 helyi csop-ban 136 fő (28 nő, 102 vidéki). 88

Gergely 1993:207.

Keresztény Szocialista Pénzintézeti, Biztosítási és Magánvállalkozó Altisztek Országos Szövetsége, Bp., 1919.-1946. júl. 18.: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1923: 1 helyi csoportban 1320, 1924: 1 helyi csop-ban 1010, 1929: 996, 1937: 345 fő. - Székhelye: V. Mérleg u. 11. - 1924-44?: önálló szakosztályként 520 taggal temetkezési és árvaalapjuk is létezett. - Rajk László belügymin. a 281.896/1946. BM rendelettel föloszlatta. - Lapja: Pénzintézeti Altisztek (1925-26?), Bank- és Biztosítási Tisztviselők Lapja (1922-44). 88

Dobrovits 1936:157. - M. Közl. 1946. VII. 18, 20. - Gergely 1993:207.

Keresztény Szocialista Segédmunkások Országos Szövetsége, Bp., 1924.-1946. júl. 19.: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1929: 6 helyi csoportban 362, 1937: 621 fő. - Székhelye: VIII. József u. 41. - Rajk László belügymin. a 287.407/1946. BM rendelettel föloszlatta. - Előbb: Keresztény Szocialista Ipari és Kereskedelmi Segédmunkások Országos Szövetsége (1921?-24?). 88

Dobrovits 1936:157. - M. Közl. 1946. VII. 20. - Gergely 1993:207. (s.v. Ker. Szoc. Ipari és kereskedelmi Segédmunkások Orsz. Szöv.)

Keresztény Szocialista Szabómunkások és Munkásnők Országos Szövetsége, Bp., 1907.-1946. júl. 5.: érdekvédelmi szervezet. - Taglétszáma 1923: 3 helyi csoportban 2159 (360 nő, 72 vidéki), 1924: 5 helyi csop-ban 2280 (420 nő, 180 vidéki), 1929: 3 helyi csop-ban 310, 1937: 1 helyi csop-ban 47 fő. - Székhelye: VIII. Beniczky u. 3-5., majd VI. Vilma kirné u. 22. -1946. VII. 5: Rajk László belügymin. székesfehérvári csop-ját betiltotta, a bpi közp. neve e jegyzékben nincs, azt a 281.840/1946 BM rendelettel oszlatta föl. 88

Dobrovits 1936:157. - M. Közl. 1946. VII. 5, 18. - Gergely 1993:207.