🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény Családközösségi Mozgalom Nemzetközi Szövetsége
következő 🡲

Keresztény Családközösségi Mozgalom Nemzetközi Szövetsége (ang. International Confederation of Christian Family Movements, ICCFM): világi hívők evangelizációs szervezete. - A Chicagóban (Ill., USA) 1943: az →Actio Catolica kereteiből indult mozgalom 1957: ~ néven egyesült egy latin-amerikai országokban működő hasonló kezdeményezéssel. Célja a keresztény felelősségérzet felkeltése és a világiak apostolkodásának elősegítése a családi, kulturális, pol., gazd., nemzetk. élet terén. A mozgalomban 4-5 házaspár alkot egy csoportot, amelyek összejöveteli alkalmaikon áttanulmányoznak egy szentírási részt, liturgikus témát és szociális kérdést. A szoc. kérdések vezérfonalául a →Keresztény Ifjúmunkások Internacionáléja „Láss, ítélj, cselekedj” munkaanyaga szolgál, amely elnyerte XXIII. János p. ajánlását a →Mater et Magistra enc-ban. A csoportok az Evang. fényében elemzik saját környezetük jelenségeit, és együttes cselekvési tervet dolgoznak ki azok javítására, a ker. szempontok érvényesítése útján. Nemcsak helyi szinten törekszenek a bajok orvoslására, hanem szorgalmazzák az igazságtalan társad. és közgazd. jelenségek okai elleni ált. fellépést. Székhelye Ann Arbor (Mi., USA). - Kapcsolatot tart a →Laikusok Pápai Tanácsával és az →Egyesült Nemzetek Szervezete társszervezeteivel. Többek között elősegítette a nemzetk. diákcserét és családlátogatási programokat szervező Nemzetközi Együttműködési Alapítvány és a →Házas Hétvége mozgalom alapítását. 1968-tól bekapcsolódásra bátorítja a prot. felekezetek híveit. - Tagsága 1997: nemzeti szövetségek 50-nél több országban, össz. mintegy 100 ezer család. - Közleménye: Act (Amerikában, havonta) és Link-Lazo (negyedévente). Programjairól (család, pol., szabadidő, közgazd.) az USA-ban kv-sorozatot ad ki. Világszerte használt kiadványa a For Happier Families, 'A boldogabb családokért', mely kézikv. a szociális felmérő tevékenység módszertanáról. N.D.

EASS 1984. I:9421. - NCE III:639; XVII:110, 296. - YIO 1996. I:243. - ÚE 1997:32. sz.