🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény Élet Közösségei
következő 🡲

Keresztény Élet Közösségei (ang. Christian Life Communities, CLC): a →Mária Kongregáció átszervezésével 1990: létrehozott lelkiségi mozgalom. - A ~ tevékenységének központi eleme a Szent Ignác-i lelki megújulás, főleg a lelkigyakorlatok révén, de ezen túlmenően a csoportok világszerte a helyi szempontok alapján vállalnak fontos gyakorlati feladatokat a vallási és társadalmi élet különböző területein. Székhelye Róma. - Tagja a →Nemzetközi Katolikus Szervezetek Konferenciájának. Konzultatív v. teljesjogú tagja az →Egyesült Nemzetek Szervezete társintézményeinek. Szoros kapcsolatban áll a Jézus Társasággal. Tagsága 1995: mintegy 100 ezer fő, kb. 60 országban, köztük Mo-on. Közleménye (évente 8x): Progressio. N.D.

LThK VII:50. - NCE XIII:409; XVII:112. - Schütz 1993:230. - JTM 1993:30. - LMmKE 1994:55. - EWY 1996. I:270. - YIO 1996. I:243.

Keresztény Ellenzék, Bp., 1928. nov.-1937. jan. 26.: fővárosi párt. - Friedrich István volt min-eln. alapította a →Keresztény Községi Pártból kivált főv. tvhat. képviselőkkel. A királypártiakat vonzotta. Központja: IV. Aranykéz u. 2. 1929. VI. végére helyi szervezeteket alakítottak a bpi I., II., V., VI., VII. és VIII. ker-ben. Az utódállamokkal békés modus vivendit, gazd. szöv-ben élő Közép-Eu-t akart teremteni. Telepítéssel akarta földhöz juttatni a nicsteleneket, a termelő iparágak fejlesztését, újak létesítését, értékesítő szövetkezetek elterjesztését, a kamatuzsora letörését kívánta. - Vezetői 1931: eln. Friedrich István, aleln. özv. Dirner Gusztávné, Nagy István, Takács István, pártig. Halmay Zoltán, Nikelszky Zoltán, titkár és pénztáros Hoffmann Károly. - 1930. XII. 21/22: a főv. tvhat. választásokon 17.993 (6,8%) szavazatot, 10 mandátumot (Bieber József, Draskóczy László, Friedrich István, Hüttl Károly, Nikelszky Zoltán, Pekló József, Perczel Béla, Sármezey Endre, Takács István, Tauffer Gábor és Weiss Konrád), 1931. VI. 28-30: az ogy. választásokon 2, 1935: 1 mandátumot, 1935: 5955 szavazatot (2,6%), 4 mandátumot szerzett. 1937. I. 26: a Keresztény Községi Párttal és a →Nemzeti (Legitimista) Néppártal együtt csatlakozott a →Keresztény Gazdasági és Szociális Párthoz és Zichy János gr. vezetésével megalakították az Egyesült Keresztény Pártot. - Kiadványa: Keresztény naptár az 1930. évre. Bp., 1929. - A Friedrich-párt keresztény naptára 1937. (8. évf.) Uo., 1936. - A Friedrich-szervezetek évkv-e 1939. (9. évf.) Uo., 1938. 88

Friedrich István: Keresztény ellenzék. Bp., 1929. (Zöld füzet 1.) - Ogy. alm. 1931:58. (programja) - Natkó Gyula: Mérlegen Mo. pol. pártjai és politikusai. Bp., 1937. - Jónás 1990:216. - Gergely 1993:42.