🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztély
következő 🡲

Keresztély Ágost, Christian August von Sachsen, hg. (Szászo., 1666.-Regensburg, Felső-Pfalz, 1725. aug. 23.): hercegprímás-érsek, bíboros. - Prot. fejed. családban született. Mint legkisebb fiú katonai pályára lépett. A cs. sereggel részt vett Buda visszavételében. 1689. VII. 14: Frankfurtban a kárm-knál katolizált, 1691: Kölnben kispap lett, s az érs. kinevezte knk-ká. 1695: Kölnben pappá szent., nagyprép., majd a salzburgi, eichstätti, lüttichi (Liège) és münsteri kápt. javadalmasa. 1696. I. 19: a kir. győri pp-ké nevezte ki, XII. Ince is jóváhagyta. 1698: bíb. 1700. XII. 3: utódlási joggal Kollonics Lipót esztergomi érs. spp-e, 1707. I. 20: esztergomi prímás-érs. de megtartotta a győri ppséget is. A Habsburgokat támogató XI. Kelemen 1709. VIII. 17: iratában fölhatalmazta ~t, hogy azokat a m. egyháziakat, akik a p. irat kihirdetésétől számított 1 hónap alatt nem térnek vissza a kir. hűségére, egyh. büntetésekkel sújthassa és javadalmaiktól megfoszthassa. ~ ezt Telekessy egri mpp-kel szemben önkényesen értelmezve alkalmazta, a kir. 1710. VI. 1: Csáky váradi pp-öt egri adm-nak nevezte ki. A nuncius ~ eljárását jogellenesnek tartva Telekessyt jogaiba visszahelyeztette. 1711: a pálos r. bíb-protektora. - A →spanyol örökösödési háború miatt sokszor volt távol az orsz-tól, ezért a győri egyhm-t Telekessy István, Matuschek András és Kontor István, az esztergomit Spáczay Pál helynök által kormányozta. A győri egyhm-ben 2x, az esztergomiban 1713-15: →kánoni látogatást tartott. 1714. XII. 9: ~ óhaja szerint a kir. a mindenkori esztergomi érsekprím-t a ném-róm. birod. hg-évé tette, s ezt 1715: az ogy. törv-be iktatta. 1722-23: az ogy. ~ javaslatára alkotta meg a →Pragmatica Sanctiót, a Comissio Articularist, mely a tp-foglalások ügyeit vizsgálta ki, és 1731: kidolgozta a →Carolina Resolutiót. Utolsó éveit a máriavölgyi pálos ktorban visszavonultan töltötte. Cs. parancsra vett részt a birod. gyűlésen. Holttestét előbb a máriavölgyi tp-ban, majd a pozsonyi Szt Márton-tp-ban temették el. - Utóda Győrött 1726. V. 5: Sinzendorff Fülöp Lajos gr., Esztergomban 1725. IX. 1: Esterházy Imre gr. 88

Mendlik 1864:70. (1695-1725: győri pp.), 28. (63.) (1707-25: esztergomi érs.) - Gams 1873:374. (1695. VI. 14-1725: győri mpp.), 381. (1707-†1725. VIII. 22: esztergomi érs.) - Fraknói 1895:541. - Pallas X:431. - Schem. Strig. 1918:XXVII. - Kelemen Atanáz: ~ hg. kat. restaurációs tevékenysége a győri egyhm-ben. Pannonhalma, 1931. - Bedy 1938:541. - Schem. Jaur. 1968:56. - Meszlényi 1970:25.