🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kereskényi
következő 🡲

Kereskényi Ádám, kereskényi, SJ (Komárom, Komárom vm., 1713. jan. 24.-Kolozsvár, 1777. febr. 1.): házfőnök. - A gimn-ot Nagyszombatban végezte. 1729. X. 14: Nagyszombatban lépett a JT-ba. 1730: Esztergomban tanított, 1731-34: Nagyszombatban fil-t tanult, 1736: uo., 1737: Budán tanított. 1738: Bécsben teol., 1742: Besztercebányán 3. próbaéves, 1743: Esztergomban hitszónok, 1744: Nagyszombatban tanár, 1748: Győrött hitszónok, 1749: uo., 1750: Egerben teol. tanár. 1751: Bécsben m. hitszónok, 1756: Kőszegen rektor, 1759: Budán házgondnok, 1760: Esztergomban házfőn., 1764: Budán házgondnok, 1766: Kassán a nyomda ig-ja, 1768: Gyulafehérvárt házfőn., 1772-73: Kolozsvárt a nyomda ig-ja. - Fm: Ágostonnak megtérése. Kőszeg, 1758. - A Jézus Társaságából való Canisius Péter által egybeszedett és három isk-ra elosztott ker. hitnek öt fő czikkelyeiről közönséges és szükséges kérdések könyvecskéje. Győr, 1758. - Cogitationes christianae in singulos mensis dies. Buda, 1763. - Mauritius császár. Írta Metastasius. Ford. Kassa, 1767. - Cyrus. Írta Metastasius. Ford. Uo., 1767. 88

Szinnyei VI:64. - Velics II:132. (*jan. 27.) - JTÉ 1942:367.

Kereskényi Gyula, kereskényi (Léva, Bars vm., 1835. ápr. 9.-Érd, 1911. aug. 6.): plébános. - A gimn. 1-6. o-át Léván és Nyitrán végezte. 1850: belépett a bencés r-be, 2 é. bölcs-et, 1 é. teol-t tanult. 1854. X: átlépett a csornai prem. r-be, ahol 1856-ig teol. végzett. 1857: Keszthelyen a gimn. lat. és gör. nyelvtanára. 1858: a r-et elhagyva Bécsben folytatta lat. és gör. tanulm-ait. 1859: anyja kérésére visszatért a papi pályára, X. 25: a székesfehérvári egyhm-ben vizsgázott. 1860. III. 9: pappá szent. Ppi kp., IX. 1: Bodajkon, 1861: Bogdányban, 1863: Törökbálinton, 1866: Érden kp., 1867: Tárnokon adm., 1868: Érden plnos. - Rómer Flóris biztatására 1875: az érd-battai határban fölásatta a kunhalmokat és a római maradványokat. - M: Érd (Hamzsabég) és Batta (Százhalom) községek tört. vázlata. Székesfehérvár, 1874. - Ave Mária, bold. szeplőtelen szűz Mária tiszt-ére. Bp., 1883. - A vesztaszűz. Vallásos reg. a kerség első századából. Ném-ből átd. Uo., 1884. - Az érdi pléb. tört. Uo., 1886. - Szt Istvánnapi egyh. beszéd. Székesfehérvár, 1886. - Legújabb lelki Manna. Ima- és énekeskv. a r.k. hívők sz. Bp., (1889) - Egyh. beszédek melyeket szerk. és elmondott. Uo., 1892. - Egyh. beszédek. Uo., 1894. - XIII. Leó p. s a pápaság világi hatalma. Bp., 1898. - Az 1900. é. szt jubileum kézikv-e lelkészek s a mívelt róm. kat-ok sz. Érd, 1900. - Az Isten anyja tiszt-ének vallási befolyása az egyh-ra egyén, család, társad., tud. és műv-re. 2. bőv. kiad. Bp., 1902. - Lelki manna. Ima és énekeskv. r.k. hívek. sz. Uo., é.n. - Bpen 1882. VII. 16-1883. V. 20: a Katholikus Család szerk-je, 1882-1883. III. 18: a Katholikus Társadalom társ fel. szerk-je, 1883. III. 18-IX. 2: az Új Katholikus Társadalom társszerk-je. 88

Szinnyei VI:66. - Gulyás XVII:207. - Viczián 1995:175. (758, 816, 1856.)