🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kenéz
következő 🡲

kenéz, knéz, kinyéz (szláv 'főnök, herceg'): görögkeleti területeken népenként igen különböző hatalmú urak méltóságneve; lehet orosz herceg, bosnyák kisbíró, oláh falusi bíró stb. - Mo-on a szó személy-, ill. családnévként maradt fenn.

Kenéz (1897-ig Kreutzer) Béla (Szolnok, Heves és Külső-Szolnok vm., 1874. márc. 15.-Bp., 1946. ápr. 1.): statisztikus, kereskedelemügyi miniszter. - A középisk-t Szolnokon, a jogot a bpi egy-en végezte, 1895. IX. 18: államtud. dr-rá avatták. 1896/97: Lipcsében és Londonban közg-ot és stat-t tanult. 1897: s-fogalmazó a Közp. Stat. Hiv-ban, majd a Keresk. Min-ban. 1906. III: a bpi egy. a stat. m-tanárává képesítette. 1907. VIII. 19: a kolozsvári egy-en a stat. ny. rk., 1909. I. 6: ny. r. tanára, 1917. VII. 31: uaz a bpi egy-en. A szolnoki ker. 1920: kisgazdapárti programmal nemzgyűl. képviselőjévé választotta, mandátumát e ker-ben egységespárti programmal 1939-ig megtartotta. 1921. II. 18-1922. II. 6: az első nemzgyűl. második alelnöke, 1926-31: a nemzgyűl. ill. az ogy. pénzügyi biz-ának elnöke. 1927/28: a bpi egy. jogi karának dékánja, 1937/38: az egy. rektora. 1931. VIII. 24-1932. X. 1: keresk-ügyi min. - 1921: a SZIA II. o-a, 1924. V. 8: a MTA l. tagjává választotta. Elnöke volt az Orsz. Stat. Tanácsnak, a M. Gyermektanulmányi és Gyakorlati Lélektani Társ-nak, a M. Stat. Társ-nak, az Orsz. Stat. Szakvizsga Biz-nak, ig-ja a Stat. Szem-nak, társelnöke a M. Revíziós Ligának, 1931: társelnöke az egységespártnak. - M: A munkaközvetítés külf-ön és hazánkban. Bp., 1896. - A munkanélküliség a ném. birod-ban. Uo., 1897. - A felekezeten kívül állókról. Uo., 1903. (Klny. XX. sz.) - Népünk szaporodása. Uo., 1905. - A stat. elmélete. Pozsony-Bp., 1903. - A városok fejlődése és jelentősége. Bp., 1905. - Mo. népességi stat-ja. Uo., 1906. - Élet és halál számokban. Uo., 1907. - The Method of Strikestatistics in Hungary. Copenhague, 1907. - Sztrájkstat. 1. Mo. ipari sztrájkjainak stat-ja. Bp., 1907. - Gazdák és mesteremberek pusztulása. Pécs, 1909. - Javaslatok a nemzetiségi kérdés megoldására. Bp., 1913. (Klny. M. Társad-tud. Szle) - Földbirtokpol. itthon és külf-ön. Kolozsvár, 1913. - Az Erdélyi Szöv. programjának tervezete. Összeáll. Apáthy Istvánnal. Uo., 1914. - Faji erőink és a háború. Uo., 1915. - Nép és föld. A gazd. élet stat-ja. Bp., 1916. - Hungarian minorities and the succession states. Synopsis of a speech. Uo., 1930. - Eu. földbirtokpol-ja a háború előtt és a háború után. Uo., 1930. - Birtokpol. irányelvek a m. hitbizományok reformjához. Uo., 1934. - Ünnepi dolgozatok Navratil Ákos szül-ének 60. és egy. tanári kinevezésének 30. évford-ja alk. Szerk. Judik Józseffel és Varga Istvánnal. Bp., 1935. - A kisebbségi kérdés. Ünnepi beszéd. Uo., 1938. - A revízió nemzetk. szükségessége. Uo., 1938. - Stat. ~ előadásai alapján jegyezte Püski Sándor. Uo., 1939. - Nagy elődök nyomában. Az Orsz. Iparegyes. 100 é. jubileumán elmondotta ~. Uo., 1942. 88

Szinnyei VII:282. - Révai XI:461; XX:465; XXI:498. - SZIA tagajánl. 1921:4. - Parlamenti alm. 1922:293. - MTA tagajánl. 1924:15. - M. ogy. alm. 1927:166. Arck; 1931:160. Arck; 1935:405. - Ogy. alm. 1927:139; 1931:185. Arck; 1935:294. Arck. - Pol. évkv. 1927:91. - M. pol. lex. 1929:220. Arck. - M. társad. lex. 1930:284. - Emlékkv. ~ negyedszázados prof. munkásságának évford-jára. Szerk. Kovács Alajos, Moór Gyula közreműködésével Laky Dezső. Bp., 1932. - M. legújabb kor lex. 1932:679. - Gellért-Madarász 1932:273. Arck. - Karczag 1932:632. - Strazimir 1933:679. - Új lex. III:311. - Ker. m. közél. alm. I:496. - Akad. Értes. 1946:10. - M. Nemz. 1946. IV. 6. - SZIA Ért. 1946:74. - MÉL I:899. - MTA tagjai 1975:141. - Bölöny 1978:249. - Gulyás XVII:164.

Kenéz Erzsébet Enikő, Klimó (Nógrádszakál, Nógrád vm., 1918. febr. 24.-): kutató vegyész, a Szent Keresztről nev. Irgalmas Nővérek tartományfőnöknője. - 1928-32: Zsámbékon a Keresztes Nővéreknél polg. isk-t, 1933-38: uo. tanítónőképzőt végzett. 1939: lépett a r-be. 1939-43: a szegedi tanárképző főisk-n egyidejűleg rk. egy. hallg. 1943-45: kémia-ped. szakos középisk. tanári okl-et szerzett. - 1945. X-1948. VI: a zsámbéki líceum és tanítóképző tanára. 1948-1950. IX: egyházközségi nővér Albertfalván, a Városmajorban, majd Hévízen. 1950. IX: a szerzetesr-ek működési engedélyének megvonása után szerz. közösségi életet nem élhetett. - 1951. V. 15: Bpen, az Öntödei Formázó Anyagok Gyárában technikus, majd kutató vegyész. 1973: nyugdíjazták. - 1990. I. 12-től r-je ismét működhet. 142 nővér szavazata alapján V. 8: a Szt Keresztről nev. Irgalmas Nővérek mo-i tartományfőnöknője. B.Ma.

Saját közlése 1991. I. 20.