🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keményfy
következő 🡲

Keményfy Kálmán Dániel (Esztergom, Esztergom vm., 1866. aug. 11.-Esztergom, 1935. aug. 21.): plébános, író. - A gimn-ot Nagyváradon, felsőbb tanulm-ait Bpen végezte. 1884: belépett a mariánus ferences rtart-ba. Az újoncéveket Malackán töltötte, Nagyszombatban, Esztergomban és Pozsonyban tanult tovább. 1889. IX. 21: pappá szent., majd a pozsonyi rházba került. 1895: világi pap lett, Budaörsön kp., majd az esztergom-vízivárosi r.k. leányisk. hitokt-ja., 1896: az érs. tanítóképző tanára, 1907: prímási kvtárnok, 1912: vízivárosi plnos. - M: Történeti tanulmányok. Székesfehérvár, 1892. - Ötven év alkotmányos egyházpol. 1848-1898. Esztergom, 1898. - A 19. sz. valláspol-ja. Bp. (é. és ny.n.) - Szt beszéd Szt Adalbert ünnepére. Esztergom, 1901. - A tanítóképzés és képesítés, kül. tek. az új népisk. törv-javaslatra. Bp., 1904. (Klny. Kat. Hitvédelmi Folyóir.) - A modern ker. pol. érvényesülésének akadályai. Uo., 1905. - Vaszary Kolos 1855-1905. Esztergom, 1905. - A polg. leányisk. reformja és nőnevelésünk. Uo., 1909. - Emlék-beszéd Littaer Sándor fölött. Uo., 1909. - Vaszary Kolos mint szónok. Uo., 1909. - Olvasókv. a kath. polg. és felsőbb leányisk. I. osztálya számára. Ember Károllyal. Bp., 1909. - A polg. leányisk. tanterv és rendtartás irányító elvei. Uo. (é.n.) - Stilisztika olvasmányokkal a polg. leányisk. 3. o. sz. Uo., 1910. - Olvasókv. a 2. o. sz. 5., az új kath. polg. leányisk. tantervhez alkalmazott kiad. Uo., 1910. - A m. nemz. tört-e kapcsolatban a világtört. főbb eseményeivel. 1. rész. A honfoglalástól a mohácsi vészig. Az új áll. és kath. tanterv alapján a polg. leányisk. 3. o. sz. Uo., 1911. - Uaz 2. rész. A mohácsi vésztől napjainkig. A polg. isk. 4. o. sz. Uo., 1912. - M. olvasókv. a polg. leányisk. 1. o. sz. Uo., 1911. - Uaz a 2. o. sz. Uo., 1912. - Költészettan és irodtört. olvasókv-vel. A polg. leányisk. 4. o. sz. Uo., 1912. - Háború és pol. Esztergom, 1917. - Szerk. 1894-1904: Pelikán Krizsóval a Katholikus Hitvédelmi Folyóiratot, 1911. IX-1915. VI: a Kath. Gyermekvédelem c. lapot, kiad. 1895. XII. 25-1898. I. 9: az Esztergom hetilapot. 88

Szinnyei V:1454. - Gulyás XVII:133.