🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Keleti Egyházi Törvénykönyv
következő 🡲

Keleti Egyházi Törvénykönyv: 1. Az első keleti kodifikáció a Codex Iuris Canonici Orientalis (CICO) volt. Több rétegből állt: az egyes rítusokra vonatkozó külön jogból és a K-i egyh-ak összességére érvényes jogból, mely részben még újonnan nem szabályozott tradicionális jog, nagyrészt viszont már pápai motu propriókban kodifikált v. a zsin-on, ill. a zsin. után az összes keletiek számára kiadott jog volt. A házasságjogot 1949. II. 22: a Crebrae allatea, az eljárásjogot 1950. I. 6: a Sollicitudinem nostram, a szerzetesjogot, a vagyonjogot és a szavak jelentéséről szóló szabályokat 1952. II. 9: a Postquam Apostolicis, a rítusokról és a személyekről szóló törv-eket 1957. VI. 2: a Cleri sanctitati motu proprio tartalmazta. E motu propriókat együtt Keleti Codexnek is szokták nevezni. A hiányzó részek szövegtervezetei is elkészültek, de már nem kerültek kiadásra, mivel a II. Vat. Zsin. az addig kodifikált anyag átdolgozását is aktuálissá tette. A zsin-nak a K-i kat. egyh-akkal kapcsolatos alapvető rendelkezéseit az Orientalium Ecclesiarum kezdetű határozat tartalmazta. - VI. Pál p. 1972. VI. 10: a K-i egyhjogot kodifikáló biz. helyébe a Keleti Codexet átdolgozó biz-ot alapított. Ennek feladata lett a közös K-i egyhjog törv-be még nem foglalt részének kodifikálása, valamint a már kodifikált részek átdolgozása. A reformmunkálatok irányelveit a p. biz. 1974. III. 18-23-i ülésén rögzítette, munkájáról a Nuntia c. folyóiratban számolt be rendszeresen. - A zsin. rendelkezéseinek nyomán a →latin egyház zsin. utáni jogfejlődésével párhuzamosan keletkeztek olyan sztszéki jogszabályok is, melyek kifejezetten a K-i kat-okra vonatkoznak, pl. a pp-ök felmentő hatalmáról, a patriarchátusok ter-én kívüli hierarchiáról, a szerz-ekről, a házassági perről. - 2. Keleti Egyházak Kánonjainak Kódexe (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, CCEO), a keleti egyházak közös jogának új törvénykv-e, mely 1990. X. 18: került kihirdetésre. E.P.

Erdő 1991:62. - Erdő Péter: Az egyházjog forrásai. Bp., 1998:249.