Magyar Katolikus Lexikon > K > Kelemen, VI.


Kelemen, VI., Pierre Roger, OSB (Maumont, Fro., 1291.-Avignon, 1352. dec. 6.): XII. Benedek utódaként 1342. V. 7-1352. XII. 6: pápa, az →avignoni fogságban a 4. - 10 évesen került La Chaise-Dieu bencés ktorba, ahol később belépett a r-be. A Sorbonne-on tanult, 1321: teol. dr., majd prior. 1326: Fécampban, majd La Chaise-Dieu-ben apát. 1328. XII. 3: Arras pp-e. 1329. XI. 24: Sens, 1330. XII. 14: Rouen érs-e és VI. Fülöp kancellárja. XII. Benedek 1338. XII. 18: bíb-sá nevezte ki, ekkor Avignonba költözött, ahol 1342. V. 7: egyhangúlag p-vá vál., V. 19: megkoronázták. - Tovább erősítette a központosított p. hatalmat, szigorította a ppi székek betöltésének rendszerét. Az avignoni udvar művészek és tudósok fényűző otthona lett. ~ egész kormányzásában a pol. ügyek kerültek előtérbe, a diplomáciát személyesen irányította. 1343. IV. 13: Bajor Lajost megfosztotta trónjától, IV. 28: új választást kezdeményezett, de jelöltje, Luxemburgi Károly, akit a választófejed-ek egyhangúlag megvál., csalódást keltett benne. Egy átfogó keresztes hadjárat meghiúsult a kiválasztott fővezér, Humbert alkalmatlanságán, de ~, Velence, Ciprus és a johanniták szöv-e visszafoglalta Szmirnát és 1347: Imrosz mellett győzött. - Ezekre az évekre esik Nápolyi Johanna és András hg. tragikus ügye, Nagy Lajos kir. 2 nápolyi hadjárata. ~ közbenjárására kötött Nagy Lajos 1349 végén fegyverszünetet, majd 1352 őszén békét Johannával. - ~ erősítette meg 1343. III. 24: Piacenzai Jakab zágrábi pp-öt, V. 17: Kaboli László kalocsai érs-et, XI. 15: Szécsényi Mihály váci pp-öt, 1344: Büki István kalocsai érs-et, I. 6: Ravennai Bonifác OSB tribunici, II. 6: Ravennai Bonifác szebenikói, 1345. II. 23: Matafari Demeter nónai, III. 2: Galhard de Carceribus veszprémi, III. 7: Kapronczai Gergely csanádi, kinev. VII. 15: Futaki Demeter váradi, megerősítette 1346: Pál nándorfehérvári, III. 30: Neszmélyi Miklós pécsi, VII. 19: Galhard de Carceribus veszprémi, 1347: Cernota Máté szebenikói, I. 7: Garai János veszprémi, III. 29: Németi Tamás milkói, 1348: Vásári Miklós nyitrai, Boniohannes boszniai, III. 24: Lackfi Dénes OFM tinnini pp-öt, V. 30: János OESA spalatói érs-et, VII. 14: Bertalan kattarói, X. 30: Ciga István fárói, 1349: Lackfi Dénes zágrábi, Longavillai Portiva zenggi, Pontius OP zenggi, Farks korbáviai pp-öt, Malabranca Hugó OSB spalatói érs-et, VI. 16: Guillelmus Petrus c. érs-et, XII. 1: Tamás szerémi pp-öt, 1350: Vásári Miklós esztergomi érs-et, I. 11: Szigeti István nyitrai, II. 18: Szászországi Peregrin boszniai, V. 31: Telegdi Tamás csanádi, X. 30: Keszei Miklós nyitrai, 1351: Peregrinus zenggi, Mór korbáviai, I. 9: Keszei Miklós zágrábi pp-öt. - ~t egykori ktora, La Chaise-Dieu tp-ában temették el. - Utóda 1352. XII. 18: VI. Ince. T.J.

LThK II:1225. - Gay, Jules: Le Pape Clément VI et les affaires d'Orient. New York, 1972. - Mondin 2001:331.