🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kecskeméthy
következő 🡲

Kecskeméthy János, SJ (Kecskemét, Török hódoltság, 1633-Bécs, 1712): rektor, igazgató. - 1652. X. 12: Nagyszombatban lépett a JT-ba. Kassán tanult. Győrött, Kőszegen, Nagyszombatban hitszónok, 1684: Nagyszombatban a koll. ig-ja. 1686-93, 1696: és 1702-07: a Pázmáneum rektora. **

Szinnyei V:1318.


Kecskeméthy Aurél (Buda, 1827. ápr. 27.–Bp., 1877. ápr. 29.): ügyvéd, hírlapíró. – Budán, Vácott s a pesti tudegy-en tanult, 1845: ügyvédi okl-et szerzett, Bécsben és Pesten ügyvédsegéd. Nem rokonszenvezett a szabharccal, 1849 tavaszán Görgey Artur felügyelete alatt egy Való c. katonai lapot készült indítani, de az a világosi fegyverletétel miatt elmaradt. Hírlapírói pályáját 1850: a Magyar Hírlap hivatalos lapnál kezdte, 1851: Mo. összpontosítása Ausztriában c. röpiratával fölhívta magára a kormány figyelmét, 1854: a Belügymin. sajtóhivatalában cenzor rendőrbiztos. 1857: barátja, Török János megismertette Széchenyi István gr-fal, akit gyakran meglátogatott Döblingben. Egy névtelenül megjelent röpiratában az alkotmány visszaállítását sürgette, 1859. III. 3: házkutatást tartottak nála, hiv-ától fölfüggesztették. Ezután csak a hírlapírásból élt. 1860: az →Októberi Diploma kiadása után a Sürgöny c. hivatalos kormánylap szerk-je. Meghonosítója a hazai hírlapírói cinizmusnak, amit humorral és szellemességgel enyhített. – Az Egyetemes M. Encyclopaedia munk. – M: Mo. összpontosítása Ausztriában. (Röpirat) Pest, 1851. – Az új törv-ek népszerű magyatázata. 1–3. r. Uo., 1853–57. – Die Lebensfrage Oesterreichs. Braunschweig, 1860. (névtelenül) – Országgyűlési árny- és fényképek. Írta Kákay Aranyos. Uo., 1861. – Vázlatok egy év tört-éből 1860. X. 20–1861. X-ig. Uo., 1862. – Újabb árny- és fényképek. Írta idősb Kákay Aranyos. Pest, 1866. – Gr. Széchenyi István utolsó évei és halála (1849–60) Uo., 1866. (ném-ül is 1866) – Parlamenti alkotmány és vm. reactio. Uo., 1867. – Kákay Aranyos pol. társad. tragico–humoristicus krónikája. Uo., 1869. – 3000 tengeri mérföld. K-i utazás. Uo., 1870. – A mi nagy férfiaink. Legújabb fény- és árnyképek. Bp., 1874. – É-Amerika 1876-ban .Uo., 1877. – Utazás É-Amerikában. Uo., 1877. (2. kiad. 1884. Arck.) – A bpi keresk. és iparkamarához benyújtott jelentés a philadelphiai világtárlatról. Uo., 1877. – ~ naplója. S.a.r. Rózsa Mihály. Uo., 1909. – Falk Miksa és K. elkobzott levelezése. S.a.r. Angyal Dávid. Uo., 1925. – Pesten 1863. I. 10–VI. 20: a Handabanda humoros hetilap, 1863. XI. 18–XII. 30: a Függetlenség pol. napilap, 1864. XII. 1–11: a Sürgöny szerk-je, szerk. és kiadta 1864. XII. 18–1865. IX. 30: a Bécsi Híradó, 1870. XI. 23–1871. XI. 27: a Kákay Heti Krónikája, 1871. III. 4–IV. 28(?): naponta az Értesítő a Katholikus Kongresszusból (társszerk.) c. lapokat, 1872. I. 1–1875. VI. 13: a Magyar Politika kiad. tul. – Álnevei és betűjegyei: idősb Kákay Aranyos; Kákay Aranyos; –t; thy; –thy; X; ∆. 88

Szinnyei V:1310. – Gulyás 1956:576. – MÉL I:883. – Busa 1996:458: – Gulyás XVII:3. – Viczián 1995:175. (385.)