🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kecskés
következő 🡲

Kecskés Ágnes (Komárom, Komárom vm., 1942, okt. 25.-): textilművész. - 1970: a M. Iparműv. Főisk-n végzett. 1988: római ösztöndíjat kapott. Első munkái a népművészet formáit követték. 1980 u. lírai szemléletű lett. 1984: szőtte →Köröm oltárképét, a Częstochowai Máriát: alul életfa-frízt alakított ki, maga a kegykép-másolat aprólékosan kidolgozott, ikonszerű. **

KMML II:323.

Kecskés Etelka Janka, FMMN (Jászalsószentgyörgy, Jász-Nagykun-Szolnok vm., 1906. febr. 26.-Bp., 1990. júl. 17.): szerzetesnő. - 1926. VI. 14: Bpen lépett a r-be, 1928. XII. 15: első, 1931. XII. 15: utolsó fog-át uo. tette. Varrónő és ruhatáros volt. - A szétszóratás után háztartási alkalmazott. r.k.

Kecskés Ferenc Xavér, SJ (Petőháza, Sopron vm., 1676. máj. 31.-Győr, 1740. okt. 20.): rektor. - 1693. XII. 21: lépett a JT-ba. 1705 k. Lőcsén, Kassán, majd Nagyszombatban ig., 1728: a Pázmáneum rektora, 1729: Győrött ig. - Fm: Hanghai Francisci... gloriae fastigium. Bécs, 1728. 88

Szinnyei V:1326.

Kecskés Ilona Szabina, ANK (Szombathely, Vas vm., 1909. nov. 1.-Szombathely, 1949. júl. 27.): szerzetesnő, okleveles ápolónő. - Szombathelyen 1928. V. 18: lépett a kongr-ba. Első fog-át 1930. VIII. 15: Szombathelyen, örök fog-át 1934. VIII. 15: uo. tette. A r-ben betegápoló nővérként dolgozott. r.k.

Kecskés Julianna M. Damiana, ASzFL (Nádosány, Hont vm., 1900. jún. 20.-Sátoraljaújhely, 1974. febr. 9.): szerzetesnő. - A polg. isk. elvégzése után 1924. III. 12: Bpen lépett a kongr-ba. 1927. VIII. 15: első, 1931. VII. 31: örök fog-át uo. tette. 1935/36: ápolónői okl-et szerzett. Makón a megyei kórházban betegápoló. r.k.

Kecskés Lajos (Pápa, Veszprém vm., 1890. dec. 13.-Bp., 1953. márc. 21.): tanító, székesegyházi főkántor. - A pápai tanítóképzőben tanító okl-et szerzett, 1910-13: Balatonfüreden kántortanító, 1911: a bpi Zeneműv. Főisk-n énektanári okl-et szerzett, 1913: Pápán tanító, a Perutz szövőgyár vegyeskarát és a tanítóképző zenekarát vez. 1915-18: katona. 1920: Veszprémben a szegyh. főkántora és tenoristája, a szem. és a Davidikum énektanára. Rövid ideig városi zeneisk. ig. is, a Polg. Dalegyes., az Iparos Dalárda s az Árpádházi Boldog Margit vegyeskar karnagya. 1924: a Liszt F. ZF karnagyi szakán végzett, 1941: a szegyh. mb. karnagya, 1943: a veszprémi egyhm. egyházzenei ig-ja, de karnagyi kinevezést nem kapott, megbízatásáról 1945. VII: lemondott. - Egyh. és világi műdalokat (pl. Rózsaszirmok) írt. - 1912. X. 13-1913. III. 9: a Balatonfüredi Hírlap főmunk., a Pápa és Vidéke hetilapnak 1914. III. 15-1915. I. 17, 1919. I. 5-III. 23: és 1919. VIII. 10-VIII. 27: fel. szerk-je, 1919. X. 21-1920. III. 28: főszerk-je; a Veszprémi Hírlapnak 1925. IX. 27-1928. II. 19: szerk-je, 1928. II. 19-1940. I. 18: fel. szerk-je. 88

Sziklay 1931:350. - Molnár 1936:413. - Pfeiffer János-Szigeti Kilián: A veszprémi szegyh. zenéjének tört. München, 1985. - Veszprém m. sajtóbibliogr. 1820-1956. 1957:157. - Gulyás XVII:12. - Viczián 1995:175. (1410, 1952.) - Varga 1998:259.

Kecskés Margit M. Fauszta, IML (Ógyalla, Komárom vm., 1902. aug. 22.-Sátoraljaújhely, 1991. szept. 10. ): szerzetesnő. - Szakácsnői képesítést szerzett. 1922. VIII. 2: lépett a r-be Sopronban, ahol 1925. VI. 24: első, 1931. VI. 24: örök fog-át tette. A soproni anyaházban a nővérek konyháját vezette, a novíciákat tanította főzni. - A szétszóratás, 1950 u. eleinte házt. alkalmazott családoknál, majd a szülői házban talált újra otthonra. Hosszas betegségét türelemmel viselte. r.k.

Kecskés Pál (Bp., 1895. máj. 18.-Bp., 1976. jún. 30.): pap, filozófus, egyetemi tanár. - A gimn-ot Bpen, a teol-t Esztergomban és a Pázmáneumban végezte, 1917. IX. 23: Esztergomban pappá szent. Bpen hitokt., 1920-22: a fribourg-i egy. bölcsészhallg-ja, 1921: teol., 1923: bölcs. dr. 1923: a budai Szt Imre Koll. tanulm. felügyelője, 1926: érs. szertartó, levtáros, 1927: fősztszéki jegyző, 1928. XI: a bpi egy. II. fil. tanszékén ny. rk., 1930-50: ny. r. tanár. 1938/39 és 1943/44: a hittud. kar dékánja, 1950-68: a bpi hittud. akad. tanszékvez. tanára. Etikai, lélektani, fil-tört. kérdésekkel foglalkozott, elsőként tanította a ker. szociológiát. 1968: nyugdíjazták. - 1929: a SZIA I. o-ának tagja, 1931: p. kamarás, 1935-48: az ASZTT vez-je, 1946: p. prel. - M: D. Problem d. sittlichen Freiheit nach Spinoza u. Thomas von Aquin. Bp., 1923. - A házasság etikája. Uo., 1928. (Szt István kv-ek 61.) - A modern lélektan és a skolasztika. Uo., 1930. - A bölcs. tört-e főbb vonásokban. Uo., 1933. (2. átd. kiad. 1944; 3. kiad. 1981) - Mi a bölcselet? Többekkel. Uo., 1935. (Szt Tamás kvtár 1.) - A ker. társad-elmélet alapelvei. Uo., 1938. - Az ember lelke. 8 előadás. Uo., 1943. (Szt Tamás kvtár 7.) - A kk. esztétikája. Uo., 1943. (Esztétikai füzetek 11.) - Etika. 1. évf. jegyzet. Uo., 1944. (A M. Kir. József nádor Közg. Egy. szociális tanfolyama) - A ker. társad-szemlélet irányelvei. Uo., 1944. - Szt Ágoston breviárium. Összeáll. és ford. Uo., 1960. - A lelki élet mesterei írásaiból. Vál. Uo., 1963. - Az erkölcsi élet alapjai. Uo., 1967. - Lélekben és igazságban. Lelki kalauz. Uo., 1976. - Tagja volt a Bölcseleti Közlemények szerkesztőségének. 88

MKA 1928:64; 1930/31:89. - SZIA tagajánl. 1929:6. - M. társad. lex. 1930:280. - Schem. Strig. 1938:179; 1982:409. - Ker. m. közél. alm. I:488. - Pilinyi 1943:6. - Pázmányegy. alm. 1948:16. - Szolg. 1976, (32,):94. - MÉL III:376.