🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Kattarói
következő 🡲

Kattarói Miklós, Machinensi, Macinjain, Maohim (Kattaró, Dalmácia, 15. sz. első negyede-Róma, 1480. febr. 23. után): püspök. - Velencében Pergolai Pál (†1451) tanítványa, a páduai egy-en fil. és teol. dr. lett. Kattarói klerikus, Ferenc vegliai pp-től megkapta a beschai apátságot. A Frangepán gr-ok támogatásával 1457. XI. 14: megerősített zenggi mpp. II. Pius 1461. III. 9: a modrusi ppségre helyezte át. A MA-ban 1461-80: modrusi mpp.; topuszkói apátsága jövedelmét megtarthatta. A korbáviai ppség székhelyét II. Pius 1460. VI. 4: tétette át a Frangepánok székhelyére, Modrusba. Ezen fölháborodva Korbáviai Károly és János gr-ok ~t elfogták és börtönbe zárták. Szabadon engedéséért a ppség Korbáviába való visszahelyezését v. a grófságban külön ppség létesítését, az egyh. büntetések föloldozását, s mindehhez a zárai érs. kezességét kívánták. Kiszabadulása után Rómába ment, s egyhm-jébe többé nem tért vissza. 1462. XII: legátus Boszniában, 1463 elején Mo-ra jött, hosszan időzött Vitéz János váradi palotájában; felejthetetlennek mondta azt a telet, amit a pp. gazdag kvtárában búvárkodva töltött. Ősszel I. (Hunyadi) Mátyás kir. (ur. 1458-90) követe Velencében. 1464 nyarán vádaskodásai miatt távoznia kellett Mo-ról. II. Pál p. (ur. 1464-71) 1464. IX. 18-1468: a viterbói vár kapitányává nevezte ki. 1468: Ascoli város és környéke kormányzója, Farfa várának kapitánya. 1470. X. 31: Fano, Sinigaglia, Mondovi, Monteflora, Mondiaini kormányzója. IV. Sixtus gályák parancsnoklását is rábízta. 1475. XI. 13-1479. IV. 30: a szkardonai ppség adm-a, melyről lemondott. 1478: Rómába ment, IV. Sixtus p. (ur. 1471-84) követe Firenzében. - Utóda Zenggben 1461. VII. 4: Fiumei Márk, Modrusban 1480. V. 29: Raguzai Kristóf, Szkardonában 1479. X: Marchiai Péter. T.E.

Mendlik 1864:120. (1458: zenggi pp.), 121. (1461: modrusi pp.) - Gams 1873:389. (28.), 388. (modrus-korbáviai pp.) - Fraknói 1895:205. (s.v. Cattaroi Miklós) - M. Kv-szle 1897:1. (Fraknói Vilmos: Miklós modrusi pp. élete, munkái és kvtára) - Eubel II:255; 261; 151. - Schem. Z-M. 1916:27. (21.) (s.v. Maohim); 30. (16.) - Veress 1941:651. - Jászay 1982:189.