🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katonapolitikai Osztály
következő 🡲

Katonapolitikai Osztály, Katpol, 1945. jan.-1950. febr. 1.: a honvédség kommunista ellenőrzésére alakított terrorszervezet. - A Honvédelmi Min. keretébe tartozott, de min-étől nem függött. Feladata: hírszerzés, hadseregbeli elhárítás, földerítés a lakosság körében. Valójában a M. Komm. Párt katonai o-a volt. Vez-je, az 1939: neje származása miatt leszerelt h. százados Pálffy (Österreicher) György (1909-49). Székhelye: Bp. V. ker. Alkotmány u. 5., 1945. IX: Nádor u.-Zrínyi u. sarok (itt már rádiófölderítést is végeztek); 1946-50: a Zalka Máté (v. Hadik) laktanya (XI. Bartók Béla u. 38.). E 4 em-es épület szűknek bizonyult, ezért kisajátították és zárkákká alakították a szomszédos épületeket. 1951. I. 1-ig hozzájuk tartozott a Katonai Börtön a Mártírok útján (Margit krt.). Vidéki közp-jaik: Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Sopron, Szeged, Szombathely katonai parancsnokságain. - 1946 nyarára eltávolították a megbízhatalan elemeket a hadseregből, a ~ derítette föl a szovjet katonák elleni merényletek többségét, a szervezkedéseket. A határállomásokon és a →szűrőtáborokban a ~ vizsgálta a gyanús eseteket, tartóztatta le a Ny-on beszervezett fölforgató elemeket, kémeket stb. A gyanúsítottaktól kínzásokkal kicsikart vallomások alapján a →koncepciós perekhez terhelő tanúkat szolgáltatott (Jány Gusztávot a Népügyészség 3x küldte vissza a ~ra a „megfelelő vallomás” érdekében). - A ~ beugratói szervezték a népítéleteket. Az 1945. I: létrehozott →Politikai Rendészeti Osztály (PRO) az ellenség leleplezésében a ~ vetélytársaként működött. A ~ tervezte és szervezte a →Magyar Közösség elleni kirakatpert. 1947. II. 15: az akkor 379 fős ~t Katonapolitikai Csoportfőnökség néven átszervezték. 1948. II: Pálffyt altábornagyként kinevezték a honvédség főfelügy-jének. A ~ 1949. II: Katonai Elhárító Főcsoportfőnökség lett Révész Géza vez-ével (elhárító, katonai, hírszerző és rádiófölderítő csoportokkal). Pálffyt imperialista ügynökként V: letartóztatták, IX. 24: kivégezték. A ~t 1950. II. 1: a Katonai Elhárító Főosztály néven beolvasztották az →ÁVH-ba.  88

Fehérváry 1990:202. - Kubinyi András: A katonapolitika regénye. Thousand Oaks, Calif., 1992. - Berki 1994:36.