Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus kultúrkönyvtár


Katolikus kultúrkönyvtár, Bp., 1922-1944: füzetsorozat a Magyar Kultúra kiadásában. - 1. Bangha Béla: Nagy kérdések útján. 1922. - 2. Uő: Istenhit és istentagadás. 1923. - 3. Uő: Jézus istenségének bizonyítékai. 1923. - 4. Uő: A kat. egyh. krisztusi eredete. 1923. - 5. Várady L. Árpád: Szociális irányelvek. 1923. - 6. Olasz Péter: Világproblémák és a modern termtud. 1924. - 7. Szendrei János: Vallás és műv. 1925. - (8.) 7. Müller Lajos: A róm. index. Nevezetesebb tiltott kv-ek jegyzéke. A kv-bírálatról és a kv-tilalomról szóló legújabb egyh. törv-ek ismertetésével. 1926. - 9. Zborovszky Ferenc: Az őskőkor embere, kultúrája és vallása. 1926. - 10. Bangha Béla: A jezsuita r. és ellenségei. 1928. - 11. Vécsey J. Aurél: A legújabb kor egyhtört-e dióhéjban 1800-1930. 1930. 88