Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Világ


Katolikus Világ, Kolozsvár   →Katholikus Világ