🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége
következő 🡲

Katolikus Szülők Vallásos Szövetsége, KSZVSZ, Katolikus Szülők Szövetsége, 1945. okt. 17.-1948. jún.: a katolikus iskolákba járó tanulók szüleinek szervezete. - A m. nevelés tört-ében a ~ volt az első, isk-val kapcsolatos szülői szervezet. Mint szervezett civil társad. erő célja a kat. isk-k védelme, támogatása. Gondolatát a ppi kar 1945. V. 24-i ülésén elvetette, majd Mindszenty érs. elnöklete alatt X. 17: eldöntötték: a kat. isk-k mellett megalakítják a szülők helyi csoportjait, melyeket főként a világiakból álló orsz. központ fog össze és támogat; a főtitkár →Lénárd Ödön Piar; a ~ szoros kapcsolatot tart →Actio Catholica kult. szerveivel. - 1946 elejétől (egyes helyi egyháziak ellenállását, gyanakvását legyőzve) sok r.k. isk. mellett működött ~-csoport. Legaktívabbak a középisk-k, főként a szerz. leány- és fiúgimn-ok szülei voltak. Helyi gyűléseiken a kat. pedagógia alapkérdéseivel, az iskolai és iskolán kívüli oktatás-nevelés új lehetőségeivel, az egyre jobban terjedő egyház- és egyh. iskola-ellenes áramlatokkal éppen úgy foglalkoztak, mint a szegénysorsú gyermekek és fiatalok tanulmányainak elősegítésével s a m. társad. jövőjével. - Mindenszenty bíb. minden tekintetben felkarolta és teljes erejével ösztönözte a ~ munkáját. Sok ~-gyűlésen személyesen vett részt és nagyhatású beszédet mondott (1946. V. 30: Kalocsán, X. 20: Pécsett, mindkét helyen több mint 10 ezer szülő előtt). A kat. nevelésről ezen években kiadott pp-kari körlevelek mindegyike elismerően emlékezett meg a ~ tevékenységéről. Jelentős figyelemfölhívás volt 1947. X. 7: a ~ rendezésében a bpi Szt István-bazilika előtti téren 100 ezer résztvevővel tartott szentmise és nagygyűlés a ker. nevelésről, a kat. isk-król, a →Nemzeti Mária-kongresszus keretében. - 1947-48: közel 2 ezer helyi ~-csoport működött. Gyűléseiken az áll. hatóságokhoz küldött beadványaikban tiltakoztak az egyh. isk-kat, az isk. hitoktatást sértő intézkedések ellen. Különösen jelentős szerepük volt 1948 első felében, amikor a hatalom végső támadást indított az egyh. isk-k ellen. A ~ helyi csoportjai és orsz. központja sok tízezer kat. szülő képviseletében hősiesen védte az egyh. isk. fenntartásának és a ker. oktatás-nevelés szabadságának alapvető jogát. Az →iskolák államosítása elleni országos tiltakozás vezető ereje a ~ volt. Széles körben tudatosította az állampolgárokban az őket természetes módon megillető →vallásszabadság és →lelkiismereti szabadság jogát. - A hatalom a pol. erőszak kényszerével vitte végbe 1948. VI. 16: az egyh. isk-k államosítását, vagyis ellenszolgáltatás nélküli elvételét, hatalmas európai szellemi-erkölcsi-lelki értéket pusztítva el. A ~ ezzel megszűnt. Utolsó elnökét, Tóth Miklós ügyvédet még 1948. V: törvénytelenül letartóztatták és súlyos börtönbüntetésre ítélték. - A VKM elrendelte, hogy 1947. IX-től minden áll. és önkormányzati isk-ban meg kell szervezni a szülői munkaközösségeket. M.I.

Mindszenty József: Emlékirataim. Bp., 1989:123. - Egyházam és hazám. Mindszenty József beszédei (és a ppi kar körlevelei). Bp., 1991. I:138, 166, 214. - A magyar ppi kar tanácskozásainak jegyzőkv-ei 1945-1948. Szerk. Beke Margit. Köln-Bp., 1996:41, 54, 89, 107, 128, 160, 168, 174, 183, 338, 377. - Mészáros István: Mindszenty és Ortutay. Iskolatörténeti vázlat 1945-48. Bp., 1989:44.