Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Szülők Szövetségeinek Nemzetközi Tagozata


Katolikus Szülők Szövetségeinek Nemzetközi Tagozata (ang. International Group of Catholic Parents' Associations, GIAPEC): Világszerte összefogja a kat. isk-kban tanuló diákok szüleinek nemzeti szervezeteit. Segíti a szülőket gyermekeik ker. nevelésében, bevonja őket iskoláik, valamint az ott folyó nevelési tevékenység támogatásába. Képviseli a szülők nemzeti szervezeteit más ped. célú mozgalmak és intézmények felé. Eu. regionális ága a →Katolikus Szülők Szövetségei Nemzetközi Tagozatának Európai Szervezete. Székhelye Brüsszel (Belgium). - Kapcsolatot tart az →Európai Katolikus Nevelésügyi Bizottsággal és más nemzetk. nevelésügyi szervezetekkel. Tagsága 1994: 9 ország nemzeti szervezetei. N.D.

YIO 1996. I:963.