🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Segélyszolgálat
következő 🡲

Katolikus Segélyszolgálat (ang. Catholic Relief Services-US Catholic Conference, CRS-USCC, CATHWELL): Előzménye a Menekültek és Menekült Gyermekek Katolikus Bizottsága, 1940-től a Püspökök Válság- és Segélybizottsága (Bishops' Emergency and Relief Committee) volt, amelyet a II. vh. kitörése előtt az USA pp-ei hoztak létre a nácik elől menekülők segítésére a német pp-ök kérésére, amihez a Szentszék és számos eu. püspök, ill. kat. intézmény kérése csatlakozott. Más egyh-ak hasonló szervezeteivel együtt kezdeményezték a →Laetare vasárnapi gyűjtést, amellyel nemcsak az USA-ba, hanem a Svájcba, Spo-ba, Port-ba, Olo-ba és Iránba menekülteket is támogatták. A Bizottságot több hasonló csoporttal összevonva alapították meg 1943: az USA Katolikus Jóléti Konferenciájának Hadi Segélyszolgálatát, mely támogatta a pol. és vallási menekülteket, a lengy. emigránsokat világszerte, a hontalanokat az eu. semleges államokban, a hadifoglyokat a szövetségesek területein. A segítség kiterjedt anyagi támogatásra, vallási szolgálatra, diákok továbbtanulásának lehetővé tételére. A segélyszolgálatot az USA ppi kara 1955: állandó intézménnyé tette, 1967: ~ lett a neve. - Feladata, hogy a világ háború és ínség sújtotta övezeteiben, a fejletlen országokban, vallási és nemzeti megkülönböztetés nélkül segítse a rászorulókat. Élelmiszereket, használt ruhát, orvosságot küld a helyszínre, menekültekről gondoskodik, okt. programokat és helyi erőre alapozott gazd. fejlesztéseket támogat. Az evangelizálás nem tartozik a ~ tevékenységi körébe. Programjai pénzügyi fedezetét USA-beli gyűjtésekkel biztosítja. Példájára több tucat országban hoztak létre hasonló szervezeteket. - Székhelye Baltimore (Md., USA). - Kapcsolatot tart élelmezési, menekültügyi, eü., gyermekvédelmi, gazd-fejlesztési kérdésekkel foglalkozó ENSZ-intézményekkel, továbbá kat., ökumenikus, muzulmán világszervezetekkel, missziókkal, a Nemzetk. Vöröskereszt szervezeteivel. Szorosan együttműködik az USA más segélyszervezeteivel. A világ 74 országában tevékenykedik, közülük 42 afrikai, ázsiai és amerikai országban van helyi irodája. N.D.

NCE III:328; XVII:93. - EASS 1984. I:9115. - YIO 1996. I:212.