🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > K > Katolikus Sajtó Egyesület
következő 🡲

Katolikus Sajtó Egyesület, 1907. nov. 14.-1918?: A VII. országos →katolikus nagygyűlésen VIII. 25-27: az Egyházi Közlöny főszerk-je, →Gerely József javaslatára alapították. Célja az egyházellenes sajtó túlsúlyával szemben s az aránytalanság megszüntetésére kat. sajtótámogató és -terjesztő intézmények létesítése, sajtó- és védőirodák kiépítése, orsz. templomi sajtóvasárnapi gyűjtés rendezése, tervszerű kat. sajtó- és kv-terjesztés meghonosítása. - A Prohászka Ottokár mpp. vez. XI. 14-i közgyűlésén megalakították, tag lehetett minden katolikus. Sajtóalapot létesítettek; az alapszabály szerint a nagy sajtóalap mellett forgalmi alapot is létrehoztak az időszaki szükségletekre. A dísztag (2 év alatt 1000 K), alapító tag (2 év alatt 200 K) díja a nagy sajtóalapot; ennek hozadéka, a jótevői tag (évi 10 K) és a r. tag (évi 2 K) díját kiegészítve a sajtóvasárnapi gyűjtések összegével a forgalmi alapot képezte, melyet évente kiosztottak. 1915: az összegyűjtött 900 ezer K-ból a lapok segítésére 8 év alatt kb. 600 ezer K-t költött. 1915. I. 1: taglétszáma 5203 fő. Az egyéni lapterjesztés céljára megalakították a →Katolikus Sajtóegyesület Fővárosi Hölgybizottságát. Székhelye: VI. Ferenciek tere 7. 1915: egyh. eln. Prohászka Ottokár mpp., aleln. Zlinszky János ügyvéd, főtitkár Gerely József, titkárok: Buttykai Antal OFM, Haász Aladár irodaig., Malcsiner Emil lapszerk. A ~ ügyeit az elnökség a tiszti karral, a 30 tagú közp. választmány, az 5-5 tagú felügyelő és békeltető biz. végezte. 88

Kat. Közl. 1915(rk. sz.):27. (s.v. Sajtóegyesület többször is!) - Dobrovits 1937:127.